A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett a képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 28-án tartotta soron következő ülését a Városháza dísztermében, ahol a képviselők 24 napirendi pontban hoztak döntést.

Az ülés megkezdése előtt több képviselő is napirend előtti felszólalásban fejtette ki véleményét az október másodikára kiírt népszavazásról, Király István és Gerébi Ákos, valamint Michl József kért szót a vasárnapi népszavazással kapcsolatban. Gerébi Ákos felszólalása végén azt indítványozta, hogy a képviselő-testület fogadjon el egy határozati javaslatot, melyben kifejezi, hogy továbbra is az Európai Unió tagja kíván maradni. Javaslatát a testület az ülés végén tárgyalta, s döntése szerint az eredeti javaslatot egy, Michl József polgármester által indítványozott kiegészítéssel (2. pont), 8 igen, 1 nem, és 2 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták. Az elfogadott határozati javaslat szerint:

„ Tata Város Európa Díjjal kitüntetett Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. kinyilvánítja, hogy elkötelezett Magyarország Európai Uniós tagsága mellett, saját munkája során is fontos szempontnak tekinti az Uniós tagság melletti kiállást,

2. kinyilvánítja, hogy egyetért a magyar kormány határvédelmi intézkedéseivel, és a kötelező betelepítési kvóta elutasításával,

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjában foglaltakat képviselje az önkormányzatokkal, a kormánnyal, a nemzetközi szereplőkkel való tárgyalásai és nyilvános szereplései során.”

Michl József az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta:- a kérdést most minden tatainak úgy kell feltennie, hogy akarja-e, hogy Tatára, a város hozzájárulása nélkül, bárkit is betelepítsenek, akit nem mi hívtunk. A kérdés ez lesz vasárnap, s erről kell mindenkinek szavazni - nyilatkozta a polgármester.

A napirendi pontok közül a rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában négy témát tárgyaltak meg a képviselők, melyek között szerepelt a 2016-os költségvetés 1. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Michl József ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott:- bár nem kötelező a féléves költségvetési beszámoló elkészítése, mégis fontosnak tartja, hogy a testület év közben is részletes tájékoztatást kapjon a város pénzügyi helyzetéről. A félévi beszámoló alapján elmondható, hogy Tata bevételi és kiadási oldala stabil, a bevételeknek és a kiadásoknak egyaránt több mint 50%-a teljesült az év első felének végére, míg jelenleg a bevételek már 75%-on állnak, ami azt mutatja, hogy teljes biztonsággal folyik be a tervezett összeg, akár az állam, akár a helyi cégek és magánszemélyek oldaláról, és egyéb tevékenységekből.

Az ülésen két napirendi pont is kapcsolódott pályázatokhoz, az egyik a DUNA Transznacionális Együttműködési Program pályázat benyújtásával kapcsolatban, a másik pedig a Vizi-utas régiók fenntartható örökség menedzsmentje elnevezésű Pons Danubii EGTC projekt előfinanszírozására vonatkozóan. Mindkét projektben brüsszeli forrásokra nyújtanak be pályázatot.

A szeptemberi ülésen vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztésekről is szavaztak a képviselők, ezek között szerepelt egy megállapodás megkötése a Barina Kft.-vel. Ezzel kapcsolatban Michl József tájékoztatott arról, hogy a cég a Déli Ipari Park fejlesztéséhez kérte az Önkormányzat segítségét, mert egy újabb jelentős fejlesztést terveznek az infrastruktúra területén. Mivel újabb vállalatok érdeklődnek az Ipari Park iránt, így a magyar kormány segítségével egy új elektromos vezeték épül ki, hogy a villamosenergia-ellátás a helyszínen abszolút biztosított legyen. Emellett további út és közműfejlesztéseket is szeretnének megvalósítani, s ehhez ad az Önkormányzat a testületi döntést követően egy több mint 100 millió forintos támogatást, amelyhez a Barina Kft. is hozzáteszi ugyanezt az összeget, mindehhez pedig hozzájárul a magyar állam támogatása, így összességében egy közel 400 millió forint értékű fejlesztés válik lehetővé a Déli Ipari Parkban.

A városüzemeltetéshez kapcsolódóan három napirendi pontot tárgyalt a testület, köztük egy tájékoztatót a tatai visszatérő forrásokról.  A testület tagjai folyamatos tájékoztatást kapnak a témában, amely számos fontos kérdést és megoldandó feladatot vet fel, például a Kismosó-pataknál, vagy a Május 1 úton, de számos más helyszínen is érint ingatlant a kialakult helyzet. Michl József elmondta:- nagyon fontos, hogy időben lépjünk, a visszatérő források vízmennyisége okán. Számos előrelépés is történt már ebben a helyzetben, például az Angolparkban, a Réti 8-as tónál, vagy a Fényes Fürdőn, ahol jelenleg már folyik a Grófi-tó megújítása. Az Önkormányzat folyamatos munkában van, októberben kapják meg a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet legújabb jelentését azzal kapcsolatban, hogy milyen újabb módszereket javasolnak a Május 1 úti víztelenítés teljes megoldására is.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó témák sorában a képviselő-testület szavazott a tatai Csillagsziget Bölcsőde beszámolójáról, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatban. Az utóbbi években egyre több olyan kisgyermeket vittek szüleik a bölcsődébe, akikről korán kiderült, hogy sajátos nevelést igényelnek, ami számos esetben súlyos gondokat okoz a családoknak, ezért érthető, ha a szülők segítséget keresnek már a bölcsődében is. Az intézmény vezetője azt kérte, hogy a megfelelő szakmai színvonalú feladatellátás érdekében két asszisztens, és egy gyógypedagógus felvételét támogassa az Önkormányzat. A Csillagsziget Bölcsőde kérését egyöntetűen támogatták a képviselők, a gondokkal küzdő tatai családok érdekében.

A testület egyéb napirendi pontjai között foglalkozott a Tatai Televízió Közalapítvány eszközvásárlásának támogatásával is. Gratulálok a televíziónak, egy újabb 3,5 millió forintos pályázatot nyert el - nyilatkozta Michl József, hozzátéve, hogy az ehhez szükséges önerőt az Önkormányzat biztosítja a pályázat mellé.  A pályázati összeg és támogatás a tatai televíziózásnak egy újabb fontos állomása lehet, még jobb minőségben, még pontosabban kapott hírszolgáltatással és műsorokkal leszünk gazdagabbak a jövőben-fogalmazott a városvezető.

Az ülés végén beszámoló hangzott el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését, október végén tartja majd.