A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Októberi ülését tartotta a város képviselő - testülete

Október 26-án tartotta soros ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely 18 napirendi pontot tárgyalt.

A Városháza dísztermében napirend előtt, Michl József megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc tatai eseményeiről, hiszen október 26-a volt az a nap, amikor a szabadságharc elérte városunkat. A polgármester név szerint is beszélt több olyan résztvevőről, akinek kiemelkedő szerepe volt a helyi forradalmi eseményekben. A képviselő-testület 1956 hősi áldozatainak emléke előtt, egy perces néma csenddel tisztelgett.

Ugyancsak napirend előtt, Michl József polgármester elismerését fejezte ki Baumann Adriennek és Mátyás Edinának, az idei Nemzeti Vágta versenyén elért eredményükért.

A képviselők első napirendje rendelet-alkotáshoz kapcsolódott, a város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatosan. A Szomódi úti iparterületre vonatkozóan, a Güntner Tata Kft. területére készített az Önkormányzat egy plusz szabályozást, ami a céget segíti abban, hogy tervezett, további fejlesztéseit megvalósítsa, és ezáltal még több munkahely jöhessen létre. Az ülés ezt követően településrendezéshez kapcsolódó előterjesztésekkel folytatódott, majd pályázatok benyújtásáról szavaztak a képviselők. Ebben a témában az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, valamint a határon átnyúló kerékpáros zarándokutak kialakítását célzó SacraVelo projekt került napirendre. A pályázati tervekkel kapcsolatban sajtótájékoztatóján Michl József elmondta:- a fejlesztések sorában most szerepel olyan lehetőség, amely a szlovák-magyar határon átnyúlva, a Pons Danubii EGTC-n keresztül 3 felvidéki, és 4 Komárom-Esztergom megyei települést kapcsol össze. Az egyik terv keretében olyan kerékpárkölcsönzőket szeretnének kialakítani, melyek egy hálózatban alkotnának egységet a 7 település között, bevonva más városokat is. A másik pályázat pedig egy olyan játszótér –program, amely a városok egy-egy kiemelt épületét, részletét jelenítené meg egy másik településen, játszótéri elemként. Tatán, a tervek szerint a gútai malmot szeretnék majd bemutatni, egy az Angolpark területére tervezett malomkertben. Emellett a pályázatok sorában szerepel a SacraVelo kerékpárút hálózat fejlesztése, melyben Tata is szeretne szerepet vállalni, a városban lévő szakrális emlékeivel, és azok bemutatásával. A pályázatok témaköréhez kapcsolódóan a képviselők tárgyaltak arról a lehetőségről is, amely a Jedlik Ányos Terv keretében két, tatai elektromos töltőállomás létesítését segítené elő.

A képviselő-testület októberi ülésén 5 napirendi pont is kapcsolódott a vagyongazdálkodáshoz, többek között beszámolók hangzottak el az Önkormányzat által bérbe adott üzlet és irodahelyiségek, valamint a haszonbérbe adott ingatlanok ellenőrzéséről is.

A városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések sorában, Tata hulladékgazdálkodásának helyzetéről kaptak tájékoztatást a képviselők. Városunkban a lakossági hulladék elszállítása biztos alapokon áll, egy folyamatosan, és stabilan működő rendszerben. A város egyéb helyszíneiről, a közterületekről összegyűjtött hulladék elszállításával kapcsolatban kellett azonban lépéseket tennie a Városgazda Kft.-nek, ugyanis az eddigi, tatabányai befogadóhely jelezte, hogy nem tud a továbbiakban ilyen hulladékot fogadni. Átalakul, és új lehetőséggel bővül az évenkénti lomtalanítás rendszere is, ugyanis idén ősztől telefonon keresztül, már minden tatai háztartás megrendelheti, és megszervezheti 1 köbméter mennyiségig évente egyszer a nem használt tárgyainak elszállítását. (A házhoz menő szolgáltatást az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től lehet kérni, a 34/361-411-es telefonszámon.) Természetesen a jól bevált, régi rendszer sem szűnik meg, hiszen a Városgazda már szervezi a hagyományos, jövő tavaszi lomtalanítást is.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt a tatai Kertvárosi Óvoda főzőkonyhájával kapcsolatos átszervezés, melyről Michl József úgy nyilatkozott:- Az Önkormányzat egy nagyon komoly vállalkozásba kezd azzal a teljes átalakítással, melynek nyomán a jövőben a bölcsőde konyháját szeretnék fejleszteni, modernizálni úgy, hogy három óvodában, (a kertvárosi intézményben is) megszűnik majd a főzőkonyhai státusz, s csak tálalókonyhák maradnak, míg a bölcsőde 600 fős konyháján készülnek majd a tatai bölcsisek és óvodások ételei. A polgármester hozzátette:- hasonló átállás lesz a helyi iskolai rendszerben is, a tervek szerint a Kőkúti Iskola konyháját egy 1800 fős konyhává alakítják át, így minden tatai diákot, az Önkormányzat által fenntartott rendszerből tudnak kiszolgálni. Ezzel a lépéssel az Önkormányzat szeretné az étkezés kultúráját is átalakítani a gyerekek körében, valamint biztosítani a korszerű konyha és főzéstechnológiát, melynek alapját, helyben termelt élelmiszerek adják.

A beszámolók sorában az építmény, a telek és az idegenforgalmi adóról, helyi iparűzési adóról, a talajterhelési díjról és a gépjárműadóról, valamint a Körzeti Televízió Tata működéséről is tájékoztatót kaptak a képviselők. A helyi adózással kapcsolatban a városvezető elmondta:- nagy köszönet jár a tatai adófizetőknek, különösen azoknak, akik határidőre be is fizetik azt a kötelezettségüket, amit vállaltak azzal, hogy vagy itt élnek Tatán, és hozzájárulnak a közös kiadásokhoz, vagy azzal, hogy Tatán hozták létre a cégüket, és a közösséghez tartozásukat erősítik a város kiadásaihoz való hozzájárulással is, helyi adó formájában. A körzeti televízió további sorsával kapcsolatban Michl József úgy nyilatkozott:- nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik a televízió adásával, műsorstruktúrájával kapcsolatban mind Tatáról, mind pedig a kistérségből. A Tatai Televízió évtizedek óta bizonyítja szakmai tudását, szerethetőségét, s már 200.000 nézőt képes elérni. Ezért is lényeges, hogy folytassa működését, és tovább erősödjön. A jövőről közösen kell gondolkodnia az Önkormányzatnak a fenntartó kuratóriummal, a szakmai stábbal, és a képviselőkkel együtt. Fontos, hogy a város széles ismertsége a Tatai Televízión keresztül megmaradhasson, és tovább erősödjön, ebben pedig egy jó együttműködést remélünk a televízióval a jövőben is- fogalmazott a polgármester.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, következő ülését novemberben tartja majd.