A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Lakossági fórum a távfűtésről

A lakossági fórumon tájékoztatást kapnak azokról a pályázati lehetőségekről is, melyek megvalósításával Önök dönthetik el, hogy milyen mértékben csökkenthetik a fűtési költségeket. 2008. július 23-án, szerdán 17.00 órakor a Magyary Zoltán Művelődési Központ színháztermébe várunk mindenkit.

Számtalan alkalommal foglalkozott már Tata Város Képviselő-testülete a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tevékenységével, fejlesztési lehetőségeivel, a városban élő lakók távhővel kapcsolatos problémáival. Több alkalommal került a testület elé az áremelés kérdése is. 2008. július 10-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Michl József polgármester javaslatára a képviselő-testület nem fogadta el a távhődíjak emelését azzal, hogy a következő gázáremelésig az önkormányzat támogatásából egészítse ki a díjemelés elmaradása miatti hiányt. A következő állami gázáremelést már kénytelen lesz a Tatai Távhőszolgáltató Kft. áthárítani a lakosságra.
2007-ben már foglalkozott a képviselő-testület a távhőszolgáltató működésével. A februári ülésen a képviselők úgy döntöttek, hogy a távhőszolgáltatást koncessziós szerződés keretében kívánják üzemeltetni. A távhőszolgáltatási tevékenység koncesszióba adásával a távhővagyon az önkormányzat tulajdonában marad. A koncessziós társaság csak annak üzemeltetésére kap lehetőséget, illetve annak folyamatos fejlesztésére vállal kötelezettséget.
A legutóbbi testületi ülésen a képviselők elfogadták Tata Város távhőszolgáltatásának koncesszióba adására vonatkozó pályázati felhívást és a koncesszió szerződés tervezetét. A pályázat eredményéről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

A lakossági fórumon tájékoztatást kapnak az alábbi pályázati lehetőségekről is, melyek megvalósításával Önök dönthetik el, hogy milyen mértékben csökkenthetik a fűtési költségeket.
A Panel Programban az iparosított technológiával (pl. panel) épült lakóépületek energiatakarékos felújítására vonatkozó pályázatok (nyílászáró-csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) beadási határideje 2008. augusztus 1-je. Pályázók csak a társasházak vagy szövetkezeti házak lehetnek. Az önkormányzati támogatás mértéke: a beruházás 1/3-a, maximum lakásonként 250.000,- Ft.
Az Öko-programnál a távhővel ellátott épületek fűtéskorszerűsítésre vonatkozó pályázatok beadási határideje az önkormányzat felé 2008. augusztus 1-je. Pályázók a távhővel ellátott társasházak és szövetkezeti házak lehetnek. Az önkormányzati támogatás mértéke, a beruházás 15 %. A lakóközösségek önrészének átvállalását a Tatai Távhőszolgáltató Kft. biztosítja kamatmentes kölcsönként a lakók részére.
A NEP pályázatoknál a hagyományos technológiával (pl. téglaépületek, családi házak) épült lakóépületek energiatakarékos felújítására vonatkozó pályázatok (nyílászáró-csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) beadási határideje 2008. november 30-a. Az önkormányzati támogatás mértéke a beruházás 1/3-a, maximum lakásonként 250.000,- Ft.

Várjuk Önöket és kérdéseiket!

Tata Város Önkormányzata