A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Társasházi ingatlan a Rákóczi utcán

Pályázati felhívás

Tata Város önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a Tata, Rákóczi u. 9. szám alatti, 1704 hrsz-ú (1704/A/1, 1704/A/2, 1704/A/3, 1704/A/4, 1704/A/5, 1704/A/6, 1704/A/7, 1704/A/8, 1704/A/9, 1704/A/10 hrsz) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan értékesítés útján történő hasznosítására.

Általános pályázati feltételek:

Pályázni csak írásban, magyar nyelven lehet.

A pályázati dokumentáció megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele.

A pályázati dokumentáció 2020. március 2. napjától vehető át ügyfélfogadási időben vagy azon kívül előzetes bejelentkezés alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási irodáján 20.000,-Ft + 27% ÁFA érték csekken történő befizetése mellett. A pályázat kiváltásának kötelezettsége alól mentesülnek azon pályázók, akik a korábbi pályázati kiírás során azt már kiváltották.

Az átvétel helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1., II. emelet 203. szoba.

Az ajánlatok benyújtási határideje: folyamatos, azzal, hogy amennyiben pályázat kerül benyújtásra, abban az esetben a pályázatok a benyújtás hónapját követő hónap Képviselő-testületi ülésén kerülnek elbírálásra. A pályázati kiírás annak a hónapnak az utolsó napjával felfüggesztésre kerül, amely hónapban pályázat érkezett be, és az elbírálást követően, amennyiben lehetőség van rá, újra kiírásra kerül.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a vételár megfizetését a nyertes ajánlattevő teljesítheti akként is, hogy legalább a vételár 50 %-át pénz megfizetésével, míg a fennmaradó részre olyan kizárólagos tulajdonában álló, tehermentes ingatlant ajánl fel, amelynek megszerzése az önkormányzat fejlesztési koncepciójába illeszkedik.

További információ Kneiszel Nikoletta vagyongazdálkodási ügyintézőtől kérhető a 34/588-691-es telefonszámokon vagy a vagyongazd@tata.hu e-mail címen.