Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Adatvédelmi nyilvántartások

NAIH-96965 2890 Tata Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1. Hírlevél küldéssei összefüggő adatkezelés Hírlevél formájában történő tájékoztatás a Tatai Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos aktualizálásokról az Info tv. 5. § (1) a) bekezdése szerint az érintett hozzájárulása. az Info tv. 5. § (1) a) bekezdése szerint az érintett hozzájárulása. érintett neve, e-mail cím Érintet kérésére történő törlés hírlevél küldésről történő leiratkozás esetén azonnal törlésre kerülnek az adatok hírlevél küldésre regisztráló személyek hírlevél küldésre regisztráló személyek

NAIH-96966 2890 Tata Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1. Elektronikus adatkezelés A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó honlapokat látogató ügyfelek/látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatás elérhetővé tétele. az érintett hozzájárulása. 2001. évi CVIII törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. az Info tvaz érintett hozzájárulása. 2001. évi CVIII törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához honlap látogatását követő 6 hónap honlap látogatását követő 6 hónap honlapot látogató személyek honlapot látogató személyek

NAIH-96967 2890 Tata Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1. panaszkezeléssei összefüggő ügyfél adatkezelés adatkezelő közigazgatási hatáskörében az igénybevevők panaszainak kezelése Önkormányzat működését szabályozó jogszabályok érintett hozzájárulása Önkormányzat működését szabályozó jogszabályok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény szerinti érintetti hozzájárulása Panaszt tevő neve, aláírása, elérhetőségei, Amennyiben nem szemelyesen jár el az adott szemely (és szemelyesen nem is járhatna el, ugyanis nem lakik az adott ingatlanba, nincs is hozzá jogi értelemben köze), akkor meghatalmazást kérnek, mely tartalmazza m Panasz kivizsgálásától és megválaszolásától számított 6 hó Panasz kivizsgálásától és megválaszolásától számított 6 hó A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál panasszal élő ügyfelek A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál panasszal élő ügyfelek

NAIH-96968 2890 Tata Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1. felvételre jelentkezők adatkezelése megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, jelentkezők személyes adatainak kezelése érintett hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény szerinti érintetti hozzájárulás név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép (illetve az érintett által megadott egyéb adatok) adatfelvételtől számított egy év adatfelvételtől számított egy év Tatai Közös Önkormányzati Hivatalhoz önéletrajzukat beküldő személyek Tatai Közös Önkormányzati Hivatalhoz önéletrajzukat beküldő személyek

NAIH-96969 2890 Tata Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1. Telefonos ügyfélszolgálattal összefüggő adatkezelés telefonon érkező panaszok, kérelmek, érdeklődések elbírálása, valamint az adóügyekkel kapcsolatos beszélgetések rögzítése - érintett hozzájárulása - az önkormányzat működését szabályozó jogszabályok. - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 52.§ (17) bekezdés - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény szerinti érintetti hozzájárulása - az önkormányzat működését szabályozó jogszabályok. - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 52.§ (17) bekezdés név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakhely, adószám panasz, kérelem valamint az érdeklődés kivizsgálásától és megválaszolását követő 6 hónap Adóügyek intézése esetén a telefonbeszélgetéseket a Hivatal az adó végrehajtásához való jog elévüléséig illetve a folyamatban levő bírósági eljárás befejezéséig megőr panasz, kérelem valamint az érdeklődés kivizsgálásától és megválaszolását követő 6 hónap Adóügyek intézése esetén a telefonbeszélgetéseket a Hivatal az adó végrehajtásához való jog elévüléséig illetve a folyamatban levő bírósági eljárás befejezéséig megőr A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát igénybe vevő ügyfelek. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát igénybe vevő ügyfelek. NAIH-96969