A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Üléseztek városunk képviselői

Május utolsó napján a Városháza dísztermében tartotta soron következő ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely ezúttal 30 napirendi pontban hozott döntést.

Az ülés két rendkívüli eseménnyel kezdődött. Először dr. Frivaldszky Gáspár aljegyző köszönt el, aki hét éve látja el feladatait a Városházán, de a jövőben ügyvédként szeretné folytatni pályafutását. Dr. Frivaldszky Gáspárnak Michl József mondott köszönetet az elmúlt években végzett munkájáért. Ezt követően a polgármester elismerést adott át Zentner Miklósnak, az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének. Ezzel kapcsolatban Michl József kiemelte: - nagy hálával tartozunk az egyesületnek, hiszen olyan önkéntes csapata a városnak, amely nemcsak a tűzoltásban vesz részt, hanem számos tatai rendezvényen lelkesen segít a helyszínek biztosításában és egyéb szervezési feladatokban, ezért a Rendőr és Tűzoltó Nap alkalmából külön is jár nekik a köszönet.

A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdték, melyek között szerepelt a Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának elfogadása is. Az elmúlt évben több uniós pályázatot sikerült elnyerni, amelyek megvalósítása még nem kezdődött el, de az előkészítésük sok munkával járt. Emellett számos olyan fejlesztés is elindult, amely nem uniós pénzből születik meg. Ilyen volt az Ipari Parkot érintő, elektromos áram kapacitást növelő beruházás, melyhez a város 100 millió forintos állami támogatást kapott, valamint komoly forrást biztosított az Önkormányzat az Ipari Park infrastrukturális fejlesztéseihez, s 2016-ban megkezdődött az Öreg-tavi halászati tevékenység előkészítése is a működési költségek folyamatos biztosítása mellett. A rendelet elfogadásával az ülésen lezárták a tavalyi év pénzügyi feladatait.

A gazdasági társaságokról szóló előterjesztések sorában szerepelt többek között a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. elmúlt évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete, illetve tájékoztatója az ingatlankezelési tevékenységéről. Beszámolt a Tatai Öreg-tó Kft. is, amely egy új cége a városnak. Az ülésen a testület megfogalmazta azt a kérését, hogy a minél hatékonyabb működés érdekében a menedzsment olyan javaslatokkal, tervekkel lássa el a fenntartót, amelyek megvalósításával a lehető leggyorsabban lehet a céget stabilizálni, s a haltenyésztésre vonatkozó feladatokat magas szakmai színvonalon ellátni. A napirenddel kapcsolatban sajtótájékoztatóján Michl József elmondta:- jó döntés volt a cég megalapítása, s ennek most a tárgyi-szervezeti hátterét kell tovább erősíteni.

A városfejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések között szavaztak Tata Építési Szabályzata módosításának kezdeményezéséről, a Vaszary János Általános Iskola telkére vonatkozóan. A tankerület egy több mint 1 milliárd forintos pályázatot nyújt be a Vaszary Iskola fejlesztésére, melynek keretében szeretnék bővíteni az intézmény tornatermét a még optimálisabb kihasználhatóság érdekében. Ehhez azonban a városnak az érintett terület beépíthetőségével kapcsolatban módosítania kell a szabályozási tervet, ennek elfogadásáról döntöttek a képviselők. Szintén az iskolához kötődött az az előterjesztés, amely a Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének vezetői posztjára beérkezett pályázatra vonatkozik. A tagintézmény-vezetői feladatok ellátására Hegedűsné André Zsuzsanna- a jelenlegi megbízott igazgató- adta be pályázatát, amelyet az Önkormányzat testülete támogatott. A napirendek között ezúttal a Jávorka Iskola is szerepelt egy több mint 5 millió forintos támogatás kapcsán, melyet az Önkormányzat biztosít az intézménynek.

Az ülésen voksoltak arról a tájékoztatóról, amely a tatai malmok helyzetéről és jövőbeni fejlesztéseiről szólt. A városnak egy új és szép projektje ez, összefoglalva azokat a lépéseket, melyek a helyi malmok megújítását célozzák. Az önkormányzati tulajdonú Jenő malom fejlesztésére hamarosan beadnak egy pályázatot, emellett a többi malomépület is újjászületik a jövőben a tulajdonosai által, így várhatóan malmaink szépségét újra élvezhetik majd a tataiak.

A képviselő-testület május utolsó napján tárgyalt a helyi járati buszmenetrend módosításáról. Az új menetrend július első napján lép életbe, ennek részleteiről Tata és a szolgáltató honlapján is értesíteni fogják az utasokat. Michl József ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:- a város kereste a megoldását annak, hogy egy költséghatékonyabb, praktikusabb és az utasok valós igényeit a lehető leginkább kielégítő autóbusz menetrend jöhessen létre, így több ponton született változtatás, például a vasútállomást, a Tesco-t, az Ipari Parkot és a Fekete utat érintő járatoknál. Természetesen a jövőben is folyamatosan várják az utasok észrevételeit és tapasztalatait a témában.

A humánszolgáltatáshoz tartozó előterjesztések között szerepelt tájékoztató az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Tatai Járási Hivatal 2016-ban végzett gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységéről. Emellett döntés született a tatai 1. számú házi gyermekorvosi körzet, és az 5. számú fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatban is. Az ülésen ezt követően személyi kérdést érintő előterjesztések kerültek napirendre. Először a Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázatról szavaztak, melyet Dr. Schmidtmayer Richárd, a jelenlegi megbízott igazgató nyújtott be. A polgármester elmondta:- a testület minden tagja egyetértett abban, hogy Dr. Schmidtmayer Richárd személyében az eddigi tapasztalatok alapján jó kezekbe kerül a múzeum irányítása, így a következő öt évre, ő az intézmény kinevezett igazgatója. A másik személyi döntés a Tatai Bartók Béla Óvoda vezetői megbízására vonatkozott. Az állásra az elmúlt egy évben már megbízott vezetőként dolgozó Szijjné Mokánszki Natália pályázott, s elnyerve a képviselő-testület támogatását tovább folytathatja szakmai munkáját az óvodában.

A májusi ülés végén a képviselők többek között megtárgyalták az idei évre vonatkozó második félévi munkatervüket, valamint elfogadták a két ülés között történt fontosabb események beszámolóját is. Végül zárt ülés keretében döntöttek az Év Közszolgálati Dolgozója Díj 2017. évi adományozásáról. A díjat a június végén tartandó következő ülésen adják majd át.