A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Üléseztek városunk képviselői

Június 28-án tartotta soron következő ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely ezúttal 19 napirendi pontban döntött.

A Városháza dísztermében három napirend előtti témával kezdődött meg az ülés. Először a testület nevében Michl József polgármester mondott köszönetet Dr. Kálovics Erzsébetnek, az 1. számú gyermekorvosi körzet orvosának, aki 40 év munka után vonul vissza, és praxisát lányának adja tovább. Ezt követően a hagyományokhoz híven idén is kiosztották az Év Közszolgálati Dolgozója díjat, melyet 2017-ben Nagyné Klausz Krisztina, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Adó és Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa kapott meg.

Szintén a napirendek előtt Nágel Balázs (Fidesz-KDNP) a tatai 3. számú egyéni választókerület képviselője bejelentette, hogy lemond mandátumáról, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági tagságáról. Nágel Balázs, aki egy elektromos fűtőrendszereket forgalmazó cég hazai vezetőjeként dolgozik lemondását azzal indokolta, hogy az elmúlt két évben, az üzleti életben folytatott munkája során megnövekedett elfoglaltságai mellett, már nem tud elég időt fordítani képviselői munkájára, és a választókörzetében felmerülő feladatok ellátására, ezért a jövőben az üzleti életben kívánja pályafutását folytatni. A képviselő az ülésen megköszönte választói bizalmát, és munkatársai támogatását. A megüresedett képviselői helyre Tata Város Helyi Választási Bizottsága időközi választást ír ki, várhatóan 2017 őszére.

A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések tárgyalásával kezdték. Ezek között szerepelt egy rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzata jelképeiről, és azok használatának rendjéről. Ezzel kapcsolatban Michl József az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta:- két kiegészítéssel változik a jövőben Tata címere. 1908-tól a II. világháború végéig a tatai címeren egy címerkorona is szerepelt, melyet most újra visszahelyeznek, valamint a címer alatt egy szalagon megjelenik a Tata felirat is. Az új címer használatát 2018. január elsejétől vezetik be, a régi címert jövő év augusztus 20-ig lehet használni.

A testület döntött a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendeletről is, egy törvényi kötelezettség nyomán ugyanis minden önkormányzat maga dönt arról, hogy hány fő aláírása szükséges egy-egy helyi népszavazás elindításához. Tatán -mint korábban is-, ez a jogosultak 20%-át jelenti, ami jelenleg 3380 fő aláírásának felel meg.

Városunk képviselői pályázatokhoz kapcsolódóan is hoztak döntéseket júniusi ülésükön. Ezek között szerepel három TOP pályázat beadása:- az agostyáni kerékpárúttal, a régi Kristály fürdő helyének megújításával (egy látványos vizes játszótér kialakításával és a Jenő malom felújításával), és a Kertvárosi Óvoda energetikai fejlesztésével kapcsolatban. Emellett egy olyan pályázat benyújtását is megszavazták, ami a Ramsari Város cím elnyerését célozza meg. Ez utóbbi a tatai ramsari területek meglétéből adódóan egy újabb díj elnyerését jelentheti, sikeres pályázat esetén ugyanis Tata megkaphatja a Ramsari Város címet, amely komoly szakmai és nemzetközi presztízzsel bír.

Az ülésen a humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között tárgyaltak a Pécsi Tudományegyetem és Tata Város Önkormányzata közötti együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről. Michl József a témához kapcsolódva úgy nyilatkozott:- sikerrel folyik a tatai felsőoktatási képzés megszervezése. Az oktatás infrastruktúrájának alapját képző Piarista Rendház fő folyosóját felújították, és az Örökségvédelmi Hivatal megadta az épület használatbavételi engedélyét, így idén szeptemberben a helyszínen biztosan megkezdődik az oktatás. Tata eddig öt felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, s most a pécsi egyetem is szándéknyilatkozatot kíván aláírni önkormányzatunkkal azért, hogy a jövőben szakjogászi képzés, valamint jogi szakokleveles szakember és jogi szakokleveles pedagógus képzések működhessenek a rendházban, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban.

A Városházán ezt követően a képviselők tárgyaltak a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2017. évi szakmai feladat és pénzügyi tervéről, majd beszámolók hangzottak el a testület által alapított közalapítványok elmúlt évi munkájáról. A napirendi pontok végén városunk képviselői zárt ülésen szavaztak a képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2017. évi odaítéléséről. A városi kitüntetéseket hagyományos módon, az augusztus 20.-i ünnepségen adják majd át.