A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ismét lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra

A felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók idén is pályázhatnak az Öveges József ösztöndíjra.

A pályázat feltételei:

-A díj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,2-nél magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig.

-A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni.

-A díjra pályázatot nyújthatnak be tatai állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban résztvevő hallgatók.

-A pályázatot minden év augusztus 31. napjáig írásban a polgármesterhez kell benyújtani.

-A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási intézmény nevét, hallgatói jogviszony, valamint az előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását. Tanulmányi eredmény alatt az érdemjegyek számtani átlaga értendő. A pályázatnak ki kell térnie a pályázó Tatához való kötődésére, arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával.
 
A díjat Tata Város Polgármestere adja át minden év októberében. A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból áll. Az ösztöndíj havi összege 10.000 Ft. A díj odaítéléséről a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának figyelembe vételével Tata város polgármestere dönt.
A további  részletekről érdeklődni lehet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintézőnél az 588-664-es telefonszámon.