Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

2017. Október 15.- időközi önkormányzati választások

Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2017. október 15. napjára (vasárnapra) tűzte ki az időközi képviselői választást lemondás miatt a 3. számú egyéni választókerületben, és a két lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselői helyre.

A tatai 3. számú egyéni választókerület települési önkormányzati képviselője Nágel Balázs, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2017. június 28-i ülésén bejelentette, hogy 2017. június 30. határnappal lemond önkormányzati képviselőségéről. Lemondás esetén a megüresedett helyet időközi választás útján lehet betölteni.

A 2014. évben három fővel megalakult Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyik tagja – Bros Stanislaw Wojciechné - 2016. november 25. napján tett nyilatkozatában, míg egy másik tag – Kollár Urszula Bozenna – 2017. július 1. napjával mondott le képviselőségéről. A Nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében, ha a nemzetiségi képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám (két fő) alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kiírni.

Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2017. július 18-i ülésén hozott határozataiban mindkét időközi választást 2017. október 15. napjára tűzte ki.

Az időközi önkormányzati és az időközi nemzetiségi önkormányzati választás egyfordulós. A választás sikerének nincs érvényességi (hány embernek kell szavazni) és eredményességi feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez). A két időközi választás lebonyolítására vonatkozó jogszabályi előírások közel azonosak. A választójogosultnak augusztus 28-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést a Nemzeti Választási Irodától postai úton. Aki nem kapja meg az értesítőt, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől (a helyi választási irodában) kérheti az értesítő pótlását.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 26-án kezdődik és a szavazás napján 19 óráig tart.

Az időközi választáson jelöltet – a független jelölt kivételével – csak a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat. A választáson indulni kívánó szervezeteknek az időközi választás kitűzését követően kérniük kell nyilvántartásba vételüket. A közös jelöltet állító jelölő szervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetni magukat. A nemzetiségi jelölő szervezetnek a bejelentéséhez mellékelnie kell a szervezet hatályos alapszabályát, amely a nemzetiségi szervezetnek való megfelelést tanúsítja. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet törvényes képviselője.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választási iroda az igényelt ajánlóíveket legkorábban augusztus 28-án adhatja át a jelölteknek. A választáson a képviselőjelöltek szeptember 11-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek választási típusonként eltérő számú ajánlást kell összegyűjteniük. Az egyéni választókerületi képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a központi névjegyzék szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján, a határozatot 2017. augusztus 21-én kell közzétenni.

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott (2014-ben a jelöltállításhoz 23 db ajánlást kellett benyújtani).

Az előzőtől eltérően települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Bizottság már a választást kitűző határozatában megállapította, a lengyel nemzetiségi jelölt állításához legalább 5 ajánlás szükséges.

A 3. számú egyéni választókerületi jelöltre a választópolgárok a 7. a 8. és a 9. szavazókörben adhatják le szavazatukat, mindhárom szavazókör helye a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (Tata, Új út 19.).

A 3. számú egyéni választókerületben az alábbi utcákban lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazhatnak:

Aradi vértanúk útja, Csever utca, Hamari Dániel utca, Május 1. út 33- végig, Kazincbarcikai utca, Keszthelyi utca 10- végig, Pálóczi Horváth Ádám utca, Perczel Mór utca, Szemere Bertalan utca, Thúry György utca, Új út 17- végig, Új út 42- végig, Valasek Ferenc utca.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson a lengyel nemzetiséghez tartozó választópolgárok szavazati jogukat a Magyary Zoltán Művelődési Házban (Tata, Váralja utca 4.) található un. nemzetiségi szavazókörben gyakorolhatják. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár szavazhat, aki a szavazást megelőző 16. napig kéri a nemzetiségi névjegyzékbe vételét a helyi választási irodától személyesen vagy írásbeli kérelem útján, illetve www.valasztas.hu honlapon keresztül.  

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága… stb. miatt gátolt a mozgásában és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A mozgóurna iránti kérelemnek előzetesen október 13-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, október 15-én legkésőbb 15.00 óráig kell benyújtani a szavazatszámláló bizottsághoz (a továbbiakban: SZSZB) az igénylést. A kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. A SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki a mozgóurnát a választópolgárhoz.

Az időközi helyi és nemzetiségi önkormányzati választáson átjelentkezésre nincs lehetőség!

Amennyiben a választójog gyakorlásával kapcsolatosan vagy bármely választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-693 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.