A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett Tata képviselő-testülete

Szeptember 27-én tartotta soron következő ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely 24 napirendi pontban hozott döntést.

Napirend előtt Michl József polgármester adta át a címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelet Dr. Kicska Zsuzsanna házi gyermekorvosnak. Tata Város Önkormányzata még 2016. májusi ülésén határozatot hozott arról, hogy címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelet és pénzbeli elismerést adományoz azoknak a háziorvosoknak és alapellátást végző fogorvosoknak, akik 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, háziorvosi, körzeti gyermekorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi alapellátási feladatokat láttak el a városban. A címet hagyományosan a Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen adják át, amelyen idén munkája miatt Dr. Kicska Zsuzsanna nem tudott részt venni, így az oklevelet az ősz első testületi ülésén vehette át.

A képviselők a hónap utolsó szerdáján munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdték, többek között az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalásával, a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításával, valamint a telekadóról és a helyi iparűzési adóról szóló rendeletek felülvizsgálatával. Utóbbi témában a testület tagjai első olvasatban tárgyalták az előterjesztést, mellyel kapcsolatban az ülést követő sajtótájékoztatón Michl József elmondta: - az iparűzési adó tekintetében a legkisebb vállalkozások hosszú évek óta részesülnek abban a kedvezményben, melynek nyomán a 2,5 millió forint alatti éves bevétel után nem kell helyi iparűzési adót fizetniük az Önkormányzat felé. Most azt szeretnék megvizsgálni, hogy érdemes-e ezen módosítani, ugyanis a kedvezmény következtében a kis cégek kiesnek az Önkormányzat látóköréből, így nem is ellenőrizhetőek. Felvetődött annak a lehetősége, hogy a jövőben a legkisebb vállalkozások is fizessenek egy minimális iparűzési adót, így az adóellenőrzés is segítheti a munkájukat. Az esetleges módosítás tervéről a későbbiek folyamán, októberi vagy novemberi ülésükön tárgyalnak majd újra a képviselők.

Az ülésen egy napirendi pont kapcsolódott településrendezési témához, a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. kérelme kapcsán. A cég telephelyén jelenleg komoly fejlesztést hajt végre, s emiatt egy területük belterületbe vonásáról döntöttek a képviselők.

Vagyongazdálkodáshoz a testület szeptemberi ülésén 9 napirendi pont kapcsolódott. Ezek között szerepelt a Jázmin utca 22-24 szám alatti ingatlan, amely jelenleg a város tulajdona, de az Önkormányzat most értékesíteni kívánja, ennek a pályázati kiírását szavazták meg. Szintén napirenden volt a Tóvárosi Malom Kft kérelme. A cég a Czégény Malom és az Öreg kalló malom fejlesztése miatt adott be területrendezési kérelmet, melyet elfogadtak a képviselők. Az Önkormányzat azzal is hozzájárul a fejlesztéshez, hogy az Angolparktól a Bartók Béla útig elvégzi a Malom-patak teljes megújítását. Ugyancsak vagyongazdálkodási témában szavaztak a testület tagjai a Benczúr Gyula út melletti (Újhegy) 15325/1-es számú ingatlan jövőbeni hasznosításával kapcsolatban. Az Önkormányzat ezt a telket szeretné most értékesíteni, 8,5 millió forintos kezdőáron írták ki rá a pályázatot, és várják a jelentkezőket, akik szívesen építkeznének a területen.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között a képviselők jóváhagyták a Kuny Domokos Múzeum stratégiai tervét, és döntöttek a csatlakozásról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez is. A múzeummal kapcsolatban Michl József úgy nyilatkozott: - tavaly egy ÁSZ vizsgálat zajlott az intézményben, amely számos pozitív eredményt hozott. A múzeum feladatul kapta egy középtávú stratégiai terv kidolgozását, melyet a minisztérium számára is továbbítaniuk kell. A képviselő-testület elfogadta az elkészült tervet, melyben részletesen összefoglalták a következő évek pontos teendőit, a különböző területek fejlesztési igényeit, a tervezett szakmai és infrastrukturális változtatásokat.

Az ülés végén beszámoló következett a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Ennek során Michl József többek között kiemelte azt a megállapodási szerződést, melyet a város a tatabányai Edutus Főiskolával kötött, s amely két területet is érint. Az egyik egy képzési együttműködés, ami a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban valósul majd meg, a másik pedig az ún: Smart City (Okos Város) programra vonatkozik, mely a Piarista Rendházban üzemeltetheti telephelyét. Ez olyan városfejlesztési tervezési programot jelent, melyben a főiskola több más intézménnyel, többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együtt vesz részt, és amelyhez Tata is aktívan kapcsolódik. A projektnek egy olyan műhelyét szeretnék létrehozni városunkban, ami arra keresi a választ: hogyan lehet ma egy város működését, üzemeltetését a 21. század technológiai és szellemi fejlettségi szintjén összehangolva még precízebben, és hatékonyabban megszervezni.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete októberben folytatja munkáját.