Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Általános tudnivalók a 2017. október 15-i időközi választásokról

Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2017. október 15. napjára (vasárnapra) tűzte ki az időközi képviselői választást lemondás miatt a 3. számú egyéni választókerületben, és két lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselői helyre.

 

 

A JELÖLTEK

Az időközi önkormányzati képviselő választáson hat jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét, a szervezetek négy jelöltet állítottak. A szavazólapon a Helyi Választási Bizottság sorsolása alapján a jelöltek az alábbi sorrendben jelennek meg:

Ábrahám József          (Magyar Munkáspárt)

Gerébi András             (Magyar Szocialista Párt -

Demokratikus Koalíció)

Purgel Zoltán              (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség –

Kereszténydemokrata Néppárt)

Balogh István             (JOBBIK Magyarországért Mozgalom)

A lengyel nemzetiségi időközi választásra a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület állított jelölteket, akik a szavazólapon a sorsolás alapján az alábbi sorrendben jelennek meg:

Murányi Janek

Bros Stanislaw Wojciechné

Erdélyi Rita

Tata Város Helyi Választási Bizottsága a jelölő szervezetek és a jelöltek nyilvántartásba vételével, a szavazólap jóváhagyásával kapcsolatos határozatait a www.tata.hu honlapon közzétette.

A SZAVAZÁS NAPJA:  2017. OKTÓBER 15., vasárnap

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2017. augusztus 28-ig kaptak értesítést a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja.

A SZAVAZÁS HELYE

A 03. számú egyéni választókerületi jelöltre a választópolgárok a 7., a 8. és a 9. Szavazókörben adhatják le szavazatukat, mindhárom szavazókör helye a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (Tata, Új út 19.).

A 03. számú egyéni választókerületben az alábbi utcákban lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazhatnak:

Aradi vértanúk útja, Csever utca, Hamari Dániel utca, Május 1. út a páratlan oldalon 33-tól végig, Kazincbarcikai utca, Keszthelyi utca a páros oldalon 10-től végig, Pálóczi Horváth Ádám utca, Perczel Mór utca, Szemere Bertalan utca, Thury György utca, Új út a páratlan oldalon 17-től végig, Új út a páros oldalon 42-től végig, Valasek Ferenc utca.

A lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán az a választópolgár gyakorolhatja választójogát, aki a szavazást megelőző tizenhatodik nap (2017. szeptember 29.) 16.00 óráig kérte, hogy a lengyel nemzetiség névjegyzékébe felvegyék. A szavazókör helye a Magyary Zoltán Művelődési Központ 2890 Tata, Váralja út 4.

Ha a választópolgár a 03. számú egyéni választókerületben lakik és párhuzamosan kérte felvételét a lengyel nemzetiségi névjegyzékre, mindkét választáson rendelkezik szavazati joggal, mindkét címen lévő szavazóhelyiséget fel kell keresnie.

A SZAVAZÁS

A névjegyzéken szereplő választópolgár személyesen szavazhat, a szavazóhelyiség címe a választópolgárnak küldött értesítőben szerepel.

A 03. számú egyéni választókerületben a szavazólapon szereplő jelöltek közül egy jelöltre lehet érvényesen szavazni.

A lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a három jelölt közül legfeljebb két jelöltre lehet érvényesen szavazni.

A nemzetiségi időközi választáson az a magyar állampolgár szavazhat, aki az általános szabályok szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, és kérte felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe 2017. szeptember 29-ig.

A SZAVAZÁS MÓDJA

A szavazást megelőzően a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét, vagy személyi azonosítóját.

A személyazonosság igazolására szolgáló okmányok

- magyar személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

-  magyar útlevél (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

-  magyar vezetői engedély (jogosítvány).

A lakcím személyazonosság igazolására szolgáló okmányok

- lakcímkártya (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény)

- régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet.

A személyi azonosító igazolására szolgáló okmányok

- lakcímkártya,

- hatósági bizonyítvány vagy

- személyazonosító jelről szóló igazolás.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár a fentiek igazolása után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja a névjegyzéken.

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

A szavazólap kitöltésében a választópolgárt segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet.

Mozgóurnát legkésőbb 2017. október 13-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 15-én, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a honlapról, vagy kérhető a választási irodától.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területen található.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Amennyiben bármely a választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-693 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.

 

Dr. Kórósi Emőke jegyző

HVI vezető

 

(Fotók: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak eskütétele a Városházán.)

A szavazatszámláló bizottságok eskütétele a Városházán