A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Kálmán Attila emlékszoba nyílt a Református Gimnáziumban

79 évvel ezelőtt, 1938. október 22-én született, és két évvel ezelőtt, 2015. október 28-án költözött haza Teremtőjéhez Dr. Kálmán Attila pedagógus, országgyűlési képviselő, államtitkár, presbiter, egyházmegyei főgondnok, zsinati világi elnök, testvér, férj, édesapa, nagyapa, barát, kolléga… iskolánk alapító igazgatója. E kettős évforduló alkalmából emlékeztünk rá a Tatai Református Gimnáziumban.

Először a templomban elevenítettünk fel néhány mozaikot az életéből, melyeket tanáraink tolmácsolásában hallgathattunk meg. Ezután átvonultunk a régi zeneiskola udvarára, ahol négyszázan álltuk körbe az onnan nyíló Dr. Kálmán Attila emlékszoba ajtaját, és énekeltük el a reggeli ködben kedvenc népdalát, az A csitári hegyek alatt kezdetűt. A helyiséget Dr. Márkus Mihály püspök úr és Illés Dániel igazgató úr avatta fel.

Kálmán Attila halála után egy évet élt még felesége, Erzsike, majd megüresedett az Új úti házuk. Ekkor vetettük fel a gondolatot fiainak, Attilának és Endrének, hogy ha van a hagyatéknak olyan része, amelyet ránk bíznának, szívesen megőriznénk az iskolában. Így kerültek hozzánk a család jóvoltából jellegzetes bútordarabok, könyvek, okmányok, festmények, dísztárgyak és rengeteg személyes dokumentum. Minél többet pakoltuk és rendezgettük a hagyaték nálunk lévő részét a mintegy 20 négyzetméter alapterületű helyiségben, annál inkább az fogalmazódott meg bennünk, hogy valójában felbecsülhetetlen, mekkora kincs birtokában vagyunk. Óriási értéket képviselnek a könyvei, amelyek műveltségéről és széles látóköréről tesznek tanúbizonyságot. Rengeteg lexikont, művészeti könyvet, albumot, útikönyvet, szépirodalmi és történelmi, közéleti kiadványt rendeztünk el a polcokon. Majdnem négyszázra tehető azoknak a könyveknek a száma, amelyeket a szerzőjük személyesen Kálmán Attilának dedikált – köztük Németh László, Illyés Gyula, Sütő András, Sánta Ferenc, Jókai Anna vagy Gyökössy Endre. Ezen kívül két széles polcot foglalnak el azok a könyvek és folyóiratok, amelyekben cikket írt, vagy amelyek róla szólnak. Az elkövetkezendő évek munkája lesz, hogy ezeket is rendszerezzük, mint ahogy a leveleit, dokumentumait, a maga által rendkívül precízen gyűjtött újságcikkeket is. Az emlékszoba polcain meg lehet nézni Kálmán Attila általános iskolai és középiskolai bizonyítványait, egyetemi indexeit, diplomáit, igazolványait. Valószínűleg tiltakozott volna az ellen, hogy a kitüntetéseit egy vitrinben helyeztük el – de az általa gyakran emlegetett „Soli Deo Gloria” mondás szellemében azért érdemes végignézni őket. Az íróasztalán ott van a szemüvege, a karórája, a falon függ a családi címer, a fogason a sapkája, a bejárati ajtó mellett pedig kint áll a kerékpárja, amellyel fáradhatatlanul rótta Tata utcáit.

Köszönetet mondunk a Kálmán családnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az emlékszoba tárgyait, és köszönjük mindazoknak, akik ötleteikkel, kétkezi munkájukkal hozzájárultak a helyiség és környezetének méltó kialakításához. Szeretnénk lehetőséget biztosítani minden érdeklődőnek, hogy megtekintse a szobát, és eltölthessen ott egy kis időt. Jelenleg még kidolgozás alatt áll, hogy mikor és milyen formában, de reménység szerint novembertől lesz látogatható (további információ iskolánk honlapján lesz olvasható a www.refi-tata.hu oldalon).

Ahogy Márkus Mihály püspök úr megnyitó gondolataiban is kiemelte: egy emlékszoba hivatása nem(csak) az, hogy visszarepítsen bennünket a múltba, hanem hogy az ott látottak ismeretében, élményeinket és emlékeinket felelevenítve a jövőbe tekintsünk. Illés Dániel igazgató úr úgy fogalmazott: ismerve Kálmán Attila gondolkodását, minden megemlékezésnél többre értékelné, ha életünk vezetésében, viselkedésünkben követnénk azt a példát, azt a keresztyén és nemzeti értékrendet, amit Ő állított elénk.

Soli Deo Gloria!

Geiszelhardt Zsófia

 

(Fotók: Tatai Református Gimnázium)