Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő Nő-Köz-Pont létesülhet Tatán

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és konzorciumi partnere a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete sikerrel pályázott a „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra, melynek nyomán egy Nő-Köz-Pont létrehozását tervezik Tatán. A nyertes pályázatról Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József polgármester tartott sajtótájékoztatót január 16-án, a Piarista Rendházban.

„A Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán” elnevezésű EFOP-1.2.9-17-2017-00026 számú projekt 198,17 millió Ft európai uniós támogatási összegben részesült. A megvalósítás során városunkban helyi Nő-Köz-Pont alakul annak érdekében, hogy elősegítse a térségben élő nők családi, társadalmi és munkaerő-piaci szerepeinek összeegyeztetését, a foglalkoztathatóságukat, valamint népszerűsítse az atipikus munkavégzést.

Lakos Zsuzsanna projektmenedzser tájékoztatott arról, hogy a központ a Piarista Rendház épületében jön létre, és fő célja az esélyegyenlőség jegyében segíteni a nőket a munkaerő-piaci elhelyezkedésben, kiemelten kezelve az atipikus munkalehetőségeket: például a 4-6 órás munkaidő, vagy a rugalmas műszakbeosztás alternatíváit. A központ működése a tervek szerint pár hónap múlva kezdődhet meg, és folyamatos nyitva tartással várják majd az érdeklődők jelentkezését tanácsadással, képzésekkel, valamint egyéb támogatást biztosító lehetőségekkel.

A projekt során kiemelt feladat a nők és a családok helyzetének javítása, az atipikus munkavégzési formák elterjesztése közvetlen és közvetett segítségnyújtással, illetve a munkáltatók és a munkavállalók közötti együttműködés elősegítése, a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében.

Bencsik János a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott:- Az Európai Uniónak és a magyar államnak vannak olyan közös pályázatai amelyek alapvetően az emberi erőforrás fejlesztését szolgálják, ezek közé tartozik ez a projekt is, amely segíti a nők munkában való elhelyezkedését és az ehhez szükséges kompetenciák megszerzését, valamint az atipikus munkaviszonyban való elhelyezkedés lehetőségét. Az országgyűlési képviselő hozzátette: - Fontos, hogy ez a program is hozzájárul a Piarista Rendház épületének további szépüléséhez, és mivel van esély újabb pályázatok elnyerésére, így már el lehet kezdeni annak tervezését, hogy az épület másik szárnyának korszerűsítése hogyan és mikor kezdődhessen el.

A projekt a nők helyzetének javításán keresztül a családok működését célozza meg, így a tevékenységek során a nők elérésekor az egész család (apák, gyermekek, idősebb generáció/nagyszülők) bevonása is fontos szempont. A tatai Nő-Köz-Pont feladata olyan helyi hálózat létrehozása, amely beazonosítja, nyilvántartja, közvetíti a nők és a hozzájuk kapcsolható családi környezet számára a térségben elérhető szolgáltatásokat: a megvalósítás során az információk áramlása, a szolgáltatások elérhetősége és biztosítása kerül majd előtérbe. A hálózat kialakítását segítő együttműködések a helyi erőforrásokra és igényekre fognak támaszkodni, a központban elérhetőek lesznek formális és nem-formális képzések, fejlesztések és felkészítések is a célcsoport számára.

Michl József polgármester a helyszínen elmondta: - nagy szükség van arra, hogy legyen egy olyan hely, ahová azok az édesanyák akiknek szükségük van ilyen fajta lelki-szellemi és akár fizikai támogatásra is, bátran el tudnak menni. Ez a központ többletlehetőséget nyújt számukra a kommunikációra, tájékozódásra és fejlődésre. A tatai Nő-Köz-Pont egy országos hálózatba kapcsolódva fog működni regionális és országos központtal, komoly szakmai háttérrel, egy auditálást követően. A program során a következő három évben párokat és családokat is várnak majd, hiszen a központban folyó munka a családalapítás és a gyermekvállalás témaköreihez is kapcsolódni fog.

A pályázat három éves időtartama során cél és feladat, hogy Tatán a nők és a családok támogatása területén jelentős, minden érdekelt és érintett számára hasznos és sikeres eredményeket tudjanak felmutatni. A központban és a projektben dolgozók célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.