A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán

Tata Város Önkormányzata a 130/2017. (IV.27.) Tata Kt. határozata alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán” címmel.

Az EFOP-4.1.7-16-2017-00181 azonosító számú pályázatot a 2017.12.12. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

 

A projekt időtartama:

Kezdőnapja:                                                  2018.01.02.

Fizikai befejezésének tervezett napja:           2019.06.30.

 

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás:                       100%

Elszámolható költségek:                    118.189.968,- Ft

Önerő:                                                0,- Ft

Támogatás:                                         118.189.968,- Ft

Projekt összköltsége:                         118.189.968,- Ft

Támogatási okirat aláírása:                 2018. január

 

A projekt célja:

Jelen projektünk célkitűzése egy olyan regionális szerepű könnyűzenei tehetséggondozó és képző központ létrehozása és működtetése, amely egyrészt egyedi módszertannal végzi a könnyűzenei hangszeres tanítást, másrészt kiemelten támogatja képességük és tehetségük kibontakoztatásában és fejlesztésében a tehetséges zenészeket és zenekarokat. Ezeket a szolgáltatásokat egészítjük ki olyan szakmai, módszertani, marketing, zeneipari, kreatív ipari, és egyéb igényekre reflektáló konferenciák, képzések, workshopok, disputák szervezésével, amely támogatást nyújt a zeneiparban, a zeneműkiadásban, a könnyűzenei életben, a kulturális életben és minden más kreatív iparágban tevékenykedő egyénnek vagy közösségeknek. A tervezett infrastruktúra fejlesztés hozzájárul szakmai feladataink eredményesebb elvégzéséhez.

 

A projekt tartalma:

A központ fenntartója Tata Város Önkormányzata, működtetője az önkormányzat által létrehozott Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., a szakmai megvalósítás pedig a Peron Music Alapítvány közreműködésével történik. A fejlesztés helyszíne Tata Város Önkormányzatának tulajdonában levő ingatlan, mely a tatai Piarista Rendház kollégiumaként működött 2011-ig. Az épület alkalmas arra, hogy a tereit átalakítva és felújítva megfeleljen a számszerűsített szakmai elvárásoknak. Az épületkomplexumban kialakításra kerül egy önállóan megközelíthető kb. 800 nm-es intézményegység, amely patinájával és hatalmas légtereivel kiválóan alkalmas könnyűzenei oktatásra, tehetséggondozásra és egy egyedi hangzású zenei hangstúdió kialakítására.

Célkitűzésünk megvalósításához a pályázati kiírásban közzétett tevékenységtípusok közül az alábbiakat választottuk ki:

 • Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása,
 • Szoftverbeszerzés és IKT eszközök beszerzése,
 • Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése.

Jelen fejlesztés során összesen 12 db helyiség kerül kialakításra, melyek a következők:

 • 4 db, legalább két személy egyidejű oktatására alkalmas méretű terem (közülük 2 rendelkezik hangcsillapítással),
 • 1 db, legalább 5 fős formációk közös oktatására alkalmas méretű terem,
 • 1 db kb. 80 fő befogadására alkalmas koncertterem,
 • 1 db professzionális hangstúdió,
 • 1 db külön terem képzések, tanfolyamok, tanácsadások céljára,
 • 1 db iroda,
 • 1 db raktár,
 • 2 db mosdó.

A projekt megvalósításával a pályázati felhívásban előírt kötelező felszerelések közül az alábbiakat fogjuk biztosítani:

 • legalább 15 db eszköz egyidejű csatlakozására alkalmas WIFI elérés,
 • a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközök,
 • egyéb berendezések, bútorok,
 • audiovizuális eszközök, a tanulás-tanítás folyamatában szükséges demonstrációkhoz.

 

Megjelenés a médiákban: