A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tata a tudásközpontú város - életre kel a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

 Tata Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel közösen nyújtotta be a „Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája” című TOP-7.1.1-16-2017-00117 azonosító számú pályázatát, mely 400 millió Ft támogatásban részesült. A projektről február 21-én tartottak sajtótájékoztatót a Városházán.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritási tengelye keretében felhívást tett közzé a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére, a közösségvezérelt fejlesztések (CLLD) megvalósítására, helyi akciócsoportok megalakítását kezdeményezve. A stratégia elkészítése több közösségi tervező műhely munkájának végeredménye, melyen tatai civilek, a gazdasági és közszféra szereplői egyaránt részt vettek. A tervezés során meghatározásra került a cselekvési terület és a stratégia fő célkitűzései, kialakult egy kép a lakosság szükségleteiről és lehetőségeiről, valamint elkészítették a cselekvési tervet, az irányítási és monitoring-intézkedéseket, és a pénzügyi tervet.

Bencsik János országgyűlési képviselő a projektnyitó sajtótájékoztatón elmondta: - az elmúlt hónapokban számos közösségfejlesztési pályázatot sikerült elnyernie a városnak, így mintegy 2 milliárd forint értékben tud humán-kulturális és közösségfejlesztési programokat  megvalósítani Tata és a kistérség. Egy város nemcsak épületekből, térkövekből és közművekből épül föl, hanem alapvetően a helyi közösségek is meghatározzák szellemi és kulturális arculatát, amit színesebbé, markánsabbá és láthatóbbá tesznek ezek a pályázatok, melyek nyomán a tataiak számára érzékelhető változások fognak bekövetkezni a következő években a közösségszervezés és a kulturális élet területén - fogalmazott Bencsik János.

A nyertes projekt megvalósítására megalakult a Helyi Akció Csoport (HACS), melynek célja az általuk meghatározott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kivitelezése. A Tatai Helyi Akciócsoport aktív folyamat alapján elkészítette az integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját, melynek címe: Tudásközpontú Város. A helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva a helyi civilszféra 5 szervezettel, a közszféra 6 szervezettel és a gazdasági szféra 4 szervezettel alakította meg a Tatai Helyi Akciócsoportot, melynek résztvevői: Tata Város Önkormányzata, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata és Térsége Civil Társulás, Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Honvéd Bajtársi Klub Tata, Tatai Városgazda Nonprofit Kft., Tatai Televízió Közalapítvány, Tata Városi Nyugdíjas Klub, Által-ér Szövetség, Rudas-Infó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Dental Visual Communication Kft., Duna – Gerecse Nonprofit Kft., Zofi Rendezvényszervező Kft., és a Látványgyár Kft. A konzorcium vezetője: Tata Város Önkormányzata. A helyi szereplők a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására, összhangban annak céljaival pályázatokat nyújthatnak majd be az elnyert összeg jelentős részére. A Tatai Helyi Akciócsoport összesen 400 millió Ft támogatást nyert a stratégiában megfogalmazott célok elérésére, ebből a munkaszervezet költségeinek fedezésére kb. az összeg 1/8-át használhatja fel. 

Michl József a Városházán úgy nyilatkozott: - nagyon fontos a város infrastrukturális fejlesztése melyre nagyszerű lehetőségek nyílnak ebben az időszakban, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy Tata mint közösség kapjon lehetőséget a fejlődésre, a szellemi-lelki erősödésre. A polgármester hozzátette: - a konzorciumi partnerekkel együttműködve egy sokszínű szervezet állt össze, amely nagy részben lefedi a tataiságot, ami azért is lényeges, mert manapság sokan keresnek igazi közösségeket, ahol személyiségükben, egzisztenciájukban új fejlődési lehetőségek adódnak számukra.

A projekt átfogó célja a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalom megújítása, valamint a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés.

Dr. Beró Henrietta alpolgármester, a HACS vezetője elmondta: - a projekt mindenképpen felpezsdíti majd a tatai közösségi életet, és iránymutatást is fog adni a jövő tervezéséhez. Az alpolgármester kiemelte: - A projektet két különálló részre lehet választani. Az építési részben, amely 185 millió forintot tesz ki, megújul az Ady Endre úti  volt helyőrségi klub épületének frontoldala, és gépészeti munkák kezdődnek az első ütemben. A másik részben olyan szemléletformálás, kommunikáció, a helyi fiatalok munkába állásának segítését célzó projektek, tréningek, informatikai fejlesztések valósulnak meg, amelyek az itt élők és közösségeik helyben maradását, tataiságát erősítik.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában szerepet kap tatai hagyományőrző kulturális programok, szabadidős, sport- és közösségfejlesztő programok támogatása, épített és természetes szabadtéri közösségi terek és zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés, kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok, tudományos-ismeretterjesztő, valamint digitális kompetenciákat fejlesztő közösségi beavatkozások, pályaválasztási, karriertervezési, és a munka világába való visszatérést segítő szolgáltatások,a tudásközpont programok infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzése, valamint a kulcsprojekt: a Magyary Zoltán tudásközpont fejlesztése, az egykori tiszti klubban.

A döntések előkészítését, a támogatottak értesítését, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatos adminisztrációs és kommunikációs tevékenységet a Tatai Helyi Akciócsoport Munkaszervezete látja el, melynek szervezeti kereteit a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. adja. A széles körű tájékoztatás és részvétel elősegítése érdekében animációs tevékenységgel is segíti a támogatást igénylőket, ahogyan az eredmények nyomon követése, folyamatos ellenőrzése és értékelése is feladatai közé tartozik. A projekt megvalósítás időszaka 33 hónapon át, 2018. február 15-től 2020. október 31-ig tart.