Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában

Tata Város Önkormányzata az 5/2017. (I.25.) Tata Kt. határozata alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel.

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja:                                                  2018.03.01.

Fizikai befejezésének tervezett napja:           2021.02.28.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás:                       100%

Támogatás:                                         499.449.200,- Ft

Projekt összköltsége:                         499.449.200,- Ft

Támogatási okirat aláírása:                 2018. március 6.

 

A projekt részcéljai:

- A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönzőprogramok megvalósítása,

- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

- A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

- A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszeminációtámogatása,

- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A projekt tartalma:

A pályázat konzorcium keretén belül került benyújtásra. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Baj, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna és a Tatai Televízió Közalapítvány. A partnerönkormányzatok saját programmal és eszközbeszerzéssel vesznek részt a programban.

A projekt lebonyolítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

I. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönzőprogramok megvalósítása

-  A szakember és a szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása

- Foglalkoztatási és képzési tevékenységek: - logopédus, dietetikus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, alkalmazása.

- Fejlesztések és konferenciák: Együttműködési kompetencia fejlesztés o Társadalmi integráció és inklúzió képzés o Szakmai konferencia óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők, szociális segítők, orvosok és védőnők részére.

II. A hátrányos helyzetűcsoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása

A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési tervalapján: - Egyéni kompetenciák felmérése, együttműködési kompetencia fejlesztése - Életpálya és karriertervezés tréning - „Életrevaló” program kialakítása, megszervezése: érzelmi és társas intelligencia fejlesztésére irányuló programsorozat - Továbbtanulást segítőszülői értekezlet - Álláskeresési technikák tréning - Számítástechnikai alapok.

III. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:

- Közösségszervezők - Különböző települési kulturális és hagyományőrző rendezvények megszervezése - Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Játszóházak, tematikus kreatív, szabadidős szórakoztató foglalkozások - Kézműves foglalkoztató, társasjátékok, báb- és egyéb előadások, zenei előadások, tánc, vetítés, közösségi játékok, mini játszótér, arcfestés, jelmezkészítés - Fesztiválok, különböző kulturális, hagyományőrző programok, előadások - Filmklubok - Olvasóestek.

Közösség egészségfejlesztése: Különböző életmódváltás elősegítő, egészséges életmóddal kapcsolatos előadások.

IV. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:

- Tatai TV humán közszolgáltatásokat bemutató adásai, hirdetési és reklám tevékenysége

- Városkapu és Patrióta folyóiratban szakmai cikkek megjelentetése

- Együttműködés az Esőemberekért Egyesület bevonásával az autizmus-ellátás megszervezésére a kistérségi óvodákban, illetve a szakdolgozók érzékenyítése, fejlesztése

- Civil Napok szervezése

- Helytörténeti oktatás feltételeinek javításához tankönyv kiadása

- Vaszary János tatai kötődésű festőművész élete és kora című dokumentumfilm elkészítése.

V. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.

 Egészségtudatosság fejlesztése - Szűrővizsgálatok szervezése a településekre - Szűrőbusz - Nyugdíjas klubok segítségével sütés és programok a gyerekek számára az óvodákban, idős napi rendezvények gyerekek és fiatalok bevonásával. - Szülők akadémiája: gyermekneveléssel, beiskolázással, az ifjúság és a család hétköznapi problémáival foglalkozó ismeretterjesztő előadássorozat, fórum felnőttek számára ismert szakemberek, előadók segítségével - Baba-Mama klubok szervezésében előadások A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása

- Rendszeres mozgásokat elősegítő szakkörök és klubok - Sportnapok és sportágválasztó napok szervezése, lebonyolítása - Művészeti szakkörök

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése és lebonyolítása.

VI. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

- Fiatalok közösségépítése: - Ifjúsági referens - Ifjúsági napok szervezése - Testvérvárosi kapcsolatok megerősítését szolgáló programok, rendezvények.

- Közösség egészségfejlesztése: - Fiatalok, iskolások tájékoztatása filmvetítés segítségével - Egészségnapok, tájékoztató programok szervezése és lebonyolítása

VII. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése - Ösztöndíjprogramok kidolgozása és fejlesztése.

VIII. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése Helytörténeti könyvek kiadása

- Nemzetiségi találkozók megszervezése és lebonyolítása - Iskolás-óvodás gyerekek nemzetiségi nyelven történő mese- és versmondó előadás - Városkapu és Patrióta folyóiratban megjelenő cikkek a témában.

 

Megjelenés a médiákban: