A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tata szomódi úti iparterületre vonatkozó építési szabályzatának módosítása

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete 5.§ (3) bekezdése szerint a Tata, Szomódi úti Iparterületre vonatkozó építési szabályzat módosítása ügyében a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítéséről, módosításáról – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a partnerségi egyeztetés szabályai szerint – munkaközi tájékoztató keretében az alábbiak szerint tájékoztatom a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnereket).

Tata Északi Ipari Park rész-szabályozási tervét a 22/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet hagyta jóvá. A szabályozási tervlap jelölései szerint a Tata Északi Ipari Park területe jelenleg túlszabályozott. A Szomódi úti Iparterületre vonatkozóan az építtetői igények megváltoztak, a jelenleg hatályos szabályozási előírások a terület tervezett fejlesztését akadályozzák.

A kereskedelmi-, szolgáltatói gazdasági területek (szabályozási tervlap szerinti jelölése: Gksz-ÚH-2 jelű építési övezet) építési helyeit a 10-10 m-es elő-, oldal és hátsókert méretek határoznák meg a jelenleg hatályos szabályozás módosítása után, a szabályozási tervlapon építési helyek nem kerülnének ábrázolásra.

A jelenleg hatályos szabályozási tervlapon beültetési kötelezettségű területek, valamint  Gip-ÚH-3/Z jelű zöldfelületek kerültek kijelölésre. A zöldfelület mértéke jelenleg is a telek területéhez viszonyított %-os mértékben meghatározott, ezért a beültetési kötelezettséggel jelölt területek a szabályozási tervlapról törlésre kerülnének.

A  tervezett módosítás szabályozási tervlapja megtekinthető a www.tata.hu weboldalon.

A fentiekben leírt településrendezési eszköz módosításával, az elkészült szabályozási terv módosítás tervezetével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a partnerek a 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint tehetik meg:

A szabályozási terv lakossági fórumon történő egyeztetésére kerül sor, így a javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A lakossági fórum időpontja: 2018. április 11. (szerda) 17 óra.

A lakossági fórum helyszíne:   Güntner – Tata Hűtőtechnika Kft. székhelye: Tata, Szomódi út 4.

A  javaslatok, észrevételek az alábbi címekre juttathatók el:

- Tata Város Polgármestere    - Tatai Közös Önkormányzati Hivatal   2890 Tata, Kossuth tér 1.

- polgarmester@tata.hu, illetve foepitesz@tata.hu

A szabályozási terv módosításának eljárása során a beérkező javaslatok, észrevételek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(A szabályozási tervlap a mellékletben tekinthető meg.)

Tata, 2018. március 27.                                                                                

                                                                                  Michl József