A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ismét lehet pályázni a sportösztöndíjra

Az EFOP-1.5.2-16 -  Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában című projekt keretében Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíjról szóló rendeletet, amely az alábbiakban olvasható.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete

 az Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíjról.

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § A VIATOR sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden tatai sportegyesületben sportoló vagy tatai sportegyesületből induló tatai állandó lakóhellyel rendelkező sportoló, aki olimpiai sportágban válogatott  kerettag és a pályázat benyújtásának napján nem múlt el 30  éves.

2. §      (1) Az ösztöndíj mértéke bruttó 40 000 Ft havonta.     

(2)  A sportolói ösztöndíj  az 1. § szerinti feltételek fennállásának idejére szól, a pályázat benyújtásától – a 4. § (2) bekezdést kivételével - az adott év december 31. napjáig.

(3)  Az ösztöndíj egyidejűleg több személy részére is megállapítható, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

3. §    (1) A díj megállapítására a pályázatot –  az 1. §-ban meghatározott feltételek igazolása mellett - az érintett sportegyesület vezetőjének ajánlásával, - amelyben igazolja az 1. §-ban megfogalmazott feltételek fennállását -  a pályázó sportolónak Tata Város polgármesteréhez kell benyújtania.

 (2) A pályázatnak tartalmaznia kell az ösztöndíjra javasolt személy nevét, személyi adatait, lakcímigazolását, az elért eredményeit, valamint az indokolást.

 (3) A sportolói ösztöndíjra vonatkozó jogosultságot Tata Város polgármestere állapítja meg.

 (4) A jogosultság megállapítása esetén a támogatást a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal minden hónap 15-éig utalja a jogosult bankszámlájára.

(5) Az ösztöndíj folyósítását az érintett sportegyesület indokolással ellátott kérelmére a Polgármester szüneteltetheti, megszüntetheti.

     4. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.

            (2) A rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül benyújtott pályázat esetén az ösztöndíj 2018. március 1. napjától illeti meg a sportolót.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatban érdeklődni lehet Izsáki Zsuzsannánál a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban az 588-664-es telefonszámon.

 

                                                                                                    Michl József                                   dr. Kórósi Emőke

                                                                                                   polgármester                                       Jegyző

CsatolmányMéret
PDF ikon Kihirdetett önkormányzati rendelet.pdf55.68 KB