Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Köszönet a tatai pedagógusoknak

Tata Város Önkormányzata június 1-én a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban rendezte idei városi pedagógusnapi ünnepségét.

 

Tatán már hagyomány, hogy a június első vasárnapjára eső pedagógusnap alkalmából az önkormányzat külön köszönti a Tatán dolgozó pedagógusokat és az őket segítő kollégáikat. A helyszínen Michl József polgármester, Bencsik János a Tatai-medence országgyűlési képviselője valamint Vereckei Judit a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Michl József az eseménnyel kapcsolatban elmondta: - Az önkormányzat kötelességének érzi, hogy minden esztendőben a közösség tanítóinak, nevelőinek a város nevében is köszönetet mondjon, amit nagyon jó szívvel tesznek meg. Köszönöm minden pedagógus munkáját, azokét külön is, akik hajlandóak többletet vállalni azért, hogy a tatai gyerekek kiváló oktatásban részesülhessenek. A mai világban a gyerekeinknek sokszor nagyon nehéz tájékozódni, és megtalálniuk a saját útjukat. Ehhez olyan erőt, biztonságot és bíztatást kell kapniuk az iskolától, amivel később az életükben is helyt tudnak majd állni – fogalmazott a városvezető.

Az ünnepségen idén is köszöntötték a színes diplomás és nyugdíjba vonuló pedagógusokat, akik diákok ezreit tanították, nevelték. Az elismeréseket Michl József polgármester, Robozné Schőnfeld Zsuzsanna a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke, és Vereckei Judit a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója adta át. A helyszínen elismerésben részesült:

-A gyémántdiplomás Kozma Jánosné Magdika, aki a Kőkúti Általános Iskola megalapításától, 1983-tól nyugdíjba vonulásáig az iskola egyik meghatározó pedagógusa volt. Diplomáját 1958-ban szerezte Esztergomban, a Balassi Bálint Tanítóképzőben.

-Az aranydiplomás Dr. Kis Tiborné Margitka, aki tanítói diplomáját 1964-ben szerezte meg az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Pályafutását Tatán kezdte a Móra Ferenc Általános Iskolában, majd folytatta tanulmányait, s 1968-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar nyelv és irodalomból tanári diplomát. 1966-ban áthelyezték a Vaszary János Általános Iskolába, ahol nyugdíjba vonulásáig, 2005-ig, magyar nyelvet és irodalmat, tanítói képesítése után ének-zene tantárgyat is tanított.

-Az aranydiplomás Szabó Istvánné Helga néni a Talentum Iskola volt pedagógusa, aki 1968-ban szerzett diplomát az esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Elvégezte a nyelvi, irodalmi kommunikációs tanfolyamot, az Ayers-terápiát valamint a Meixner-féle dyslexia prevenciós tanfolyamot. 1969-től a tatai Fazekas utcai Általános Iskolában, 1976-tól a Kertvárosi Iskolában, 1996-tól a Talentum Iskolában tanított. 

-Az aranydiplomás Tölgyesiné Balaskó Magdolna, a Vaszary János Általános Iskola volt pedagógusa, aki 1968-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett orosz-ének-zene szakos általános iskolai tanári diplomát. Pedagógusi munkáját Bábolnán kezdte, ahol 2 évig dolgozott. Pályafutását 1970 szeptemberétől a Vaszary János Általános Iskolában folytatta, majd 1973-tól a Kertvárosi Általános Iskola tanáraként tevékenykedett. 1978-tól nyugdíjba vonulásáig ismét a Vaszary János Általános Iskola tantestületének tagjaként orosz és német nyelvet, valamint ének-zene tantárgyakat tanított.

-Az aranydiplomás Várszegi Péterné a Magyar Testnevelési Főiskolát 1968-ban végezte el. Tanári pályáját is abban az évben kezdte meg Ácson, de tanított a szőnyi általános iskolában is, majd a tatai Vaszary János Általános Iskolából érkezett az Eötvös József Gimnáziumba 1975-ben, és a nyugdíj eléréséig az intézményben dolgozott.

Elismerést vehettek át a nyugdíjba vonuló pedagógusok is:

-Berényi Éva, a Vaszary János Általános Iskola tanítója, aki 1979-ben képesítés nélküli tanítóként kezdte pályáját Bogyiszlón. Tanulmányait levelezőn végezte, mellette továbbra is Bogyiszlón tanított. 1987-ben bekapcsolódott a várdombi iskola Értékközvetítő Programjába, 1988-ban került Naszályra, ahol osztálytanító lett. Gyermekei születése után a tatai Vaszary János Általános Iskolában kapott állást, azóta a tantestület megbízható tagja.

-Bodrogi Ágnes 1979-ben diplomázott az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Tanítói diplomájához könyvtár-ének szakkollégium párosul. Tanulmányai befejezése után az oroszlányi városi könyvtárban helyezkedett el könyvtárosként, s 1980 óta a tatai Vaszary János Általános Iskola pedagógusa, kezdetben napközis csoportvezető, később osztálytanító, osztályfőnök lett.

-Édes Zoltánné a Vaszary János Általános Iskola tanítója az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán végzett 1978-ban tanító szakon rajz szakkollégiummal. Pályáját a rákosszentmihályi általános iskolában kezdte, 1981-ben került jelenlegi intézményébe a tatai Vaszary János Általános Iskolába. 

-Heitz Ferenc a Jávorka Iskola oktatásvezetője 1981-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen agrármérnökként diplomázott. 1981-1987-ig a nagyigmándi termelőszövetkezetben dolgozott, mint üzemgazdasági csoportvezető, 1985-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen takarmánygazdálkodási szakmérnöki oklevelet, 1992-ben mérnök-tanári végzettséget szerzett. 1989 augusztusától a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában kezdett el dolgozni, tanár munkakörben. 2005-ben közoktatás vezetői szakvizsgát tett, 2007-től gyakorlati oktatás vezető munkakörben folytatta munkáját.

-Iski Judit 2007 szeptemberétől dolgozik a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában, takarítói munkakörben. Vidám természetű, közvetlen, a közösségért szívesen tevékenykedő, munkájában megbízható, lelkiismeretes munkatárs.

-Kábik Attila 12 éve kezdte meg munkáját a tatai diákotthonban.  Mindkét általa ellátott területen maximális odafigyeléssel, körültekintően, mindig az intézmény érdekeit szem előtt tartva látta el feladatát. Igazi ezermester, aki saját erejéből mindenre talált megoldást. Gépkocsivezetőként egy-egy hosszabb útja alkalmával a gyermekek nevelőjeként is kiválóan teljesített.

-Kóthay Péter Ernő a Vaszary János Általános Iskola tanára 1977-ben végzett a Ho Si Minh tanárképző Főiskolán Egerben, biológia-rajz szakon. 40 éve a Vaszary János Általános Iskola tanára. Művésztanár, akinek képeiből, szobraiból több kiállítást is rendeztek városunkban. Rendszeres szervezője a tatai nyári tehetséggondozó művészeti tábornak.

-Lengyelné Hohl Márta biológia-rajz szakost tanári képesítését 1978-ban szerezte meg az egri Tanárképző Főiskolán, amit 2004-ben környezetvédelem tanári szakkal egészített ki. Pályakezdőként, 1978-tól 1983-ig a Vaszary János Általános Iskolában dolgozott, majd az induló 4. sz. Általános Iskolába került, tehát alapítása óta a Kőkúti Általános Iskola pedagógusa.

-Magyar Vilmos József a KEM Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium szakoktatója. Okleveles agrármérnöki diplomáját a Pannon Agrártudományi Egyetemen szerezte 1972-ben. Ugyanitt 1986-ban okleveles mezőgazdasági vállalatgazdasági szakmérnöki szakon diplomázott. 1999-ben végzett okleveles mérnöktanárként. 1996-tól a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolában dolgozott mérnöktanárként és a tangazdaság vezetőjeként. 2002-től a Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskolában Bábolnán igazgató helyettesi feladatokat látott el. 2006 őszétől dolgozik jelenlegi munkahelyén. 

-Molnárné Fribiczer Zsuzsanna a Kőkúti Általános Iskola pedagógusa. Pályáját 1978-ban kezdte a súri általános iskolában, majd az ászári általános iskola tanítója lett. 1983-tól nyugdíjba vonulásáig a Kőkúti Általános Iskola nevelője, kiemelkedő egyénisége. Magas szintű szakmai munkájának köszönhetően az alsó tagozat matematika munkaközösségének vezetője volt.

-Nagyné Forgó Margit a Jázmin utcai iskola pedagógusa 1983-ban államvizsgázott a budapesti Tanítóképző Főiskolán, ahol tanulmányain belül testnevelés szakkollégiumi végzettséget szerzett. Óvodában, iskolában, művelődési központban is dolgozott. Néhány évre elhagyta a pedagógusi pályát, majd 1994-től nyugdíjazásáig a Jázmin Iskola munkatársa volt.

-Riszter Jánosné Ani az Intézmények Gazdasági Hivatalának volt vezetője, az idén vonult nyugdíjba. Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett okleveles üzemgazdászként, valamint adótanácsadói oklevéllel is rendelkezik. Korábban a magánszektorban tevékenykedett, 2009-től dolgozott könyvelőként az Intézmények Gazdasági Hivatalánál, majd ugyanezen évtől vezette is az intézményt.

-Mudriné Paku Julianna  a Talentum Iskola tanára 1975-ben szerzett diplomát Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-orosz szakon. 1981 óta tanít Tatán: az 1.számú, majd a Kőkúti Általános Iskolában. 1995 óta a Talentum Iskola tanára.

-Sándor Mária a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium tanára pedagógiai tevékenységét a salgótarjáni Furák Teréz Leánykollégiumban kezdte, majd 1981-től a Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában dolgozott. 1995-ben került Komárom-Esztergom megyébe, ahol először a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban tanított magyart nyelv és irodalmat valamint angol nyelvet. 2000 óta tanít az Eötvös József Gimnáziumban.

-Soós Balázsné tanító, gyógypedagógus, 30 éve dolgozik az Új úti diákotthonban. 1992-ben vállalta a diákotthon, később gyermekotthon vezetői feladatait, amelyet 22 évig a rá jellemző igényességgel, alapossággal látott el. A Kéz a Kézben Alapítvány elnöke, alapító tagja.

-Dr. Szabóné Kóthay Ildikó, a Vaszary János Általános Iskola tanítója az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán diplomázott 1979-ben. Tanítói diplomája mellé népművelés és testnevelés műveltségterület párosul.  Először az almásneszmélyi 2. számú általános iskolában helyezkedett el. 2008-ban a tatai Vaszary János Általános iskolában kapott állást, azóta a tantestület megbízható tagja. Osztálytanítóként, jelenleg pedig osztályfőnökként is tevékenykedik.

-Szabóné Salgó Mária a Református Gimnázium tanára 1978-ban szerzett matematika – fizika szakos középiskolai tanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. Egy évig volt kollégiumi nevelőtanár Kecskeméten, az azóta eltelt közel 40 évben mindvégig Tatán tanított. 1979-től 2008-ig a tatai Eötvös József Gimnázium tanára volt, 2008-tól pedig a Tatai Református Gimnáziumban tanít.

-Szeifert István a Jávorka Iskola igazgatója is nyugdíjba vonul. Középiskolai tanulmányait a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában végezte, 1973-ban érettségi vizsgát tett. 1973 és 1977 között az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán biológia – mezőgazdasági ismeretek és gyakorlat tanári oklevelet, 1989 és 1992 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos előadó és középiskolai tanár végzettséget szerzett. 2004 és 2007 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezetői és pedagógus szakvizsgát tett. 1980  augusztusától  a tatai Jávorka Iskolában nevelőtanár volt, 1983 április 1-jétől a kollégium igazgatója lett. 2009 február 26. és 2010 július 31. között megbízott igazgatóként vezette az iskolát is, 2014 július 1-jétől pedig az intézmény igazgatója.

-Tóth László, a Bláthy Iskola tanára először általános gépész oklevelet kapott, majd elvégezte a Pannon Egyetem által szervezett „Új tudások Akadémiája” képzését, munkavédelmi technikusi, valamint a minőségbiztosítás területén szerzett vezető auditor majd pedig autóipari belső auditor végzettséget szerzett. Tanári pályáját a Komáromi Alapy Gáspár Szakközépiskolában kezdte, ezt követően került Tatára a Bláthy Ottó Szakközépiskolába.

Gratulálunk a színes diplomás és nyugdíjba vonuló pedagógusoknak, akiknek további boldog, tartalmas éveket kívánunk!

Az ünnepségen közreműködött Jenei Márta, a Kicsinyek Kórusa a Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézményéből Szabó Imréné vezetésével, valamint a Tanárock zenekar.