A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra

Az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, telefonos elérhetőségét, a felsőoktatási intézmény nevét, hallgatói jogviszony, valamint az előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását.

Tanulmányi eredmény alatt a Neptun rendszerben feltüntetett, kreditpontok alapján számított átlag értendő.  A pályázatnak ki kell térnie a pályázó Tatához való kötődésére, itt végzett korábbi tanulmányaira, eredményességére, valamint arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával.

A pályázatot Michl József polgármesternek címezve Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző részére kérjük eljuttatni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba (telefon: 588-664) legkésőbb  2018. augusztus 31-ig.

A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni: 5 hallgatónak, akik a humán tudományterületen, 5 hallgatónak, akik a természettudomány-műszaki szakterületen tanulnak.

Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában című projekt keretén belül biztosítja az önkormányzat.

A díjat Tata város polgármestere adja át minden év októberében.