Lakossági fórum az építési szabályzat módosításáról

TATA VÁROS POLGÁRMESTERE TATA ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDET

az alábbi területeket érintő településrendezési eszközök módosításáról:

  • Tata, Építők parkja,
  • Május 1. út - Keszthelyi utca - Új út - Oroszlányi utca által határolt területe, valamint a
  • Tóvárosi malom és környezetére

A lakossági fórum megtartására Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete alapján kerül sor.

A tervezett módosítások indoklása megtalálható a www.tata.hu weboldalon a  rendelkezésre álló dokumentumok a  http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/ weboldalon találhatóak meg.

A fentiekben leírt településrendezési eszközök módosításával, az elkészült szabályozási terv módosítás tervezetével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a partnerek írásban a Tata Közös Önkormányzati Hivatal címére, 2890 Tata, Kossuth tér 1., vagy e-mailben a foepitesz@tata.hu címezve juttathatják el.

A javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A lakossági fórum időpontja: 2018. október 12. (péntek) 11 óra.

A lakossági fórum helyszíne: 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tata Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme.

 

Tata, 2018. október 03.              

 

 

                                                                                                          Michl József

                                                                                                          polgármester