Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló törvény alapján megkezdtük a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) megalkotását és az ez alapján készülő Településképi Rendelet (TKR) előkészítését.

TAK a település eltérő karaktereit lehatárolva a település egyedi arculatát, védendő értékeiket hivatott bemutatni, meghatározva a településképi jellemzőket, településrészekre vonatkozó sajátosságokat, az értékeket, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. Jó példákkal és kerülendő megoldásokkal irányt mutat az építésekhez, a minőségi épített környezet kialakításához.

A TKR az TAK-ban megfogalmazott ajánlások egy részét veszi át és rendeletként szabályozza az épített környezet alakítását. A TKR-ben több, eddig külön rendeletekben szabályozott kérdés kerül összevonásra. Az elfogadásával egy rendeletbe kerülnek a helyi értékvédelemmel kapcsolatos rendelet előírásai, a helyi építési szabályzat, illetve egyéb önkormányzati rendelet településképre, karakterre, védelemre vonatkozó rendelkezései; így a reklámokra, vagy a köztéri hirdetőfelületekre vonatkozó településképi előírások; a településképi véleményezésről, bejelentésről szóló helyi rendelet; a helyi építészeti-műszaki tervtanácsi rendeletben foglaltak; valamint minden környezetalakításról szóló előírás, ami a közterületen látható elemekre (közművezetékek, műszaki építmények) vonatkozik, vagy speciális előírást tartalmaz.

A TAK elfogadása és a rendelet megalkotása előtt az elkészült teljes dokumentációt a partnerségi egyeztetés szabályai alapján nyilvánossá tesszük és 4 lakossági fórumot tartva ismertetjük a tataiak számára.

Az egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeket 2018. december 11-ig várjuk levélben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy elektronikusan a foepitesz@tata.hu e-mail címre.