A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Sikeres pályázati fejlesztésekkel gazdagodott a kistérség

2018 őszén több, pályázati támogatásból megvalósult fejlesztést adtak át a kistérségben. Naszályon, Tardoson, Kocson és Szomódon a helyi közösségek számára kulcsfontosságú szerepet betöltő intézmények korszerűsödtek a beruházások nyomán.

Naszályon az egykori orvosi rendelő helyén egy, a mai igényekhez igazodó, modern Egészségház létesült a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) „Egészségház kialakítása Naszály községben” nevű projektnek köszönhetően. Naszály Község Önkormányzata 50.000.000 Ft európai uniós forrásból, 100 %-os finanszírozású támogatást nyert el a gyermek és háziorvosi, a fogorvosi, az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat, valamint a védőnői ellátásnak helyet adó rendelő épületének felújítására. Az eredeti rendelő épülete mintegy 30 éve nem lett felújítva, így több szempontból sem felelt meg a jelenlegi követelményeknek. A támogatás segítségével azonban több fejlesztés megvalósulhatott: a rendelőépület és a hozzá tartozó orvosi lakás teljes szigetelése, az összes nyílászáró cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, a víz, szennyvíz és villanyvezetékek cseréje valamint az épület külső-belső akadálymentesítése a vonatkozó előírásoknak megfelelően, egy mozgássérült mosdóval kiegészülve. A beruházáshoz az 50 milliós uniós támogatás mellett a helyi önkormányzat mintegy 25 millió forinttal járult hozzá.

Megújult, korszerű egészségügyi létesítményt adtak át a közelmúltban Tardoson is. A település még a nyolcvanas években épült orvosi rendelője 47 millió forintos beruházás nyomán újult meg, az uniós támogatás 38 millió forint volt, a fennmaradó összeget pedig önerőből finanszírozta a település a gyermek- és háziorvosi, valamint a védőnői ellátásnak helyet adó rendelő épületének modernizálása érdekében. A község önkormányzata háziorvosi rendelő és a településen elérhető egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére pályázott, majd nyert forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” címen. A projektnek köszönhetően megújult az ellátásnak helyet adó két épület: energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés zajlott a helyszínen, és egészségügyi eszközöket is beszereztek. A háziorvosi rendelő teljes szigetelést kapott, lecserélték a nyílászárókat, megújították a víz, a szennyvíz, az elektromos hálózatot és a fűtési rendszert. A védőnői épület esetében ugyancsak teljes belső felújítás, fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés történt.

Kocson a Vincze Imre Református Általános Iskola energetikai korszerűsítésére került sor a TOP-3.2.1 pályázat keretében. Kocs Község Önkormányzata sikeresen pályázott „Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére” elnevezésű pályázati kiírásra a Vincze Imre Általános Iskola energetikai korszerűsítése címmel. Így kerülhetett sor a beruházásra, amelynek eredményeként az iskolában többek között külső hőszigetelés és kazáncsere történt, valamint napkollektort is felszereltek. Az épület üzemeltetése, karbantartása hatékonyabbá vált, s a felújítás hatására a  hővesztesége is csökken, az üzemeltetési energiaigény megújuló energiaforrásból származik. Kocs 139 millió 830 ezer forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert, pályázatukat a Település- és Területfejlesztési Operatív Program keretében nyújtották be.

Szomódon az Íriszkert Általános Iskola régi vágya valósult meg, amikor csaknem 25 millió forintból korszerűsödött az intézmény villamos hálózata, új fényforrások és légkondicionáló berendezések is komfortosabbá teszik a mindennapokat az intézményben a jövőben. A Tatabányai Tankerületi Központ sikeresen pályázott egy uniós programra azzal a céllal, hogy az iskolákban különböző fejlesztéseket, felújításokat tudjanak elvégezni, ennek a projektnek a részeként valósulhatott meg a fejlesztés a szomódi intézményben is.