Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Tata, Mindszenty tér 11/1. szám alatt található 13 m2 térmértékű gépkocsi tárolót.

A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.

A gépkocsi tároló bérleti díja 11.000,- Ft/hó + ÁFA.

A bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb öt évre köthető.

A pályázatot kizárólag pályázati formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet 2019. február 11. napjától 5.000,- Ft + ÁFA, összesen 6.350,- Ft összeg befizetése mellett lehet kiváltani a részletes pályázati kiírással, a bérleti szerződés tervezetével együtt. A befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást (csekket) a hivatal bocsátja az ügyfelek részére.

Csak az nyújthat be pályázatot, aki kiváltotta a pályázati formanyomtatványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 04. (hétfő) 16 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Vagyongazdálkodási Iroda (Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 203. szoba).

A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

A pályázat elbírálására jogosult: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg magasabb időtartamú, de legalább hat havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, melyet a bérleti szerződés lejártát megelőzően lakhat le.

Információ:  Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                        Építési és Vagyongazdálkodási Iroda

                        2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 203. szoba

                        Tel: 34/588-691