A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Idei második ülését tartotta a város képviselő-testülete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-én tartotta soron következő ülését a Városháza dísztermében. A képviselők ezúttal 23 napirendi pontban döntöttek.

Az ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdődött, Tata Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről, valamint a 2019. évi  költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. Ez utóbbira azért volt szükség, mert a Kuny Domokos Múzeum egy nagy horderejű munkát kapott: jelentős ipari terület régészeti feltárását kell elvégezniük, s ennek a költségeit vezették át az idei költségvetésen.

Ezt követően térítési díjakról szavaztak a képviselők, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Csillagsziget Bölcsőde szolgáltatásaihoz kapcsolódva. Michl József az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: - minden év elején felülvizsgálják, hogy az időseket ellátó szociális otthon és a szociális alapellátást végző intézmény térítési díjai megfelelnek-e az aktuális lehetőségeknek. A szociális otthon szolgáltatási díjait kis mértékben emelték, így havonta 88500 forintba kerül egy időskorú bentlakó teljes ellátása és gondozása, ami a térségben alacsony térítési díjnak számít összevetve a hasonló intézményekkel. A Szociális Alapellátó esetében szintén pontosították a gondozási díjakat, a gyermekekre vonatkozóan pedig ugyancsak minimálisan emelkedtek az étkezési díjak. Michl József kiemelte: - Tata a saját költségvetéséből a városban tanuló diákok számára az ingyenes iskolai étkeztetés költségéhez évente több mint 100 millió forinttal járul hozzá, az állami támogatás mellett. Akik fizetnek az étkeztetésért, ők csak a nyersanyag normát fizetik be - ez utóbbi emelkedett kismértékben most.

Településrendezési témában a képviselő-testület Tata Építési Szabályzatának módosítását is megvitatta. Az önkormányzat egy széleskörű felülvizsgálatot követően az egész városra kiterjedően szeretné módosítani az építési szabályzatot, ezzel kapcsolatban még idén lakossági fórumokat szerveznek majd, ahová várják a tataiakat, a véleményeket, kérdéseket.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések a februári ülésen az önkormányzat cégeihez kapcsolódtak, a napirendek sorában szerepelt többek között a Tatai Városgazda Nonprofit Kft-vel kötött közhasznúsági megállapodás aktualizálása, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. beszámolója az Aranyponty Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás hatályosulásáról, és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2019. évi üzleti, valamint közművelődési munka- és szolgáltatási terve. Michl József a témáról úgy nyilatkozott: - nagy köszönet jár a cégvezetőknek és munkatársaiknak a munkájukért, a város üzemeltetésének, valamint a humánszolgáltatási és közművelődési feladatoknak az elvégzéséért. Nagyon jó érzés – tette hozzá a polgármester – hogy ilyen biztonságos lábakon álló cégekre támaszkodhatunk. A Városkapu Zrt. kiemelten sok szektorban végzi a munkáját, ezzel pedig jóval  hatékonyabban tudja működtetni a kultúrához, művelődéshez és a turisztikához kapcsolódó területeket.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt egy beszámoló a Tata Kulturális Koncepciójának 2018. évi intézkedési tervében foglaltak teljesítéséről, a 2019-es intézkedési tervről, és ide kapcsolódóan a Tata közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet is napirendre került. Városunkban ezen a téren bőségesen vannak programok, melyeknek jelentős részét az itt működő civil szervezetek, intézmények, cégek szervezik. Ebben fontos helyet tölt be a Városkapu Zrt., mely a közművelődés területén hangsúlyos szerepet vállal, magas színvonalú, változatos célcsoportokhoz szóló eseményeivel. Michl József sajtótájékoztatóján a témával kapcsolatban kiemelte: - minden tatainak köszönik az észrevételeket a helyi programokkal kapcsolatban, s a javaslatokat a jövőben is szívesen látja az önkormányzat.

Az év második ülésén a képviselők megszavazták a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ működési engedélyének módosítását. Erre azért volt szükség, mert a piarista rendház épületében lévő képzési központban, a már második éve működő csecsemő és kisgyermeknevelő alapszak mellett hamarosan elindulhat a gyógypedagógus képzés is, melyre nagy igény van megyénk iskoláiban, óvodáiban. A képzés a jelenlegi tervek szerint ősszel 20 fővel indulhat el, a csecsemő és kisgyermeknevelő szakhoz hasonlóan szintén a  Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával együttműködve.

A humán területet érintő témák egy beszámolóval zárultak a Tata Települési Értéktár Bizottság munkájáról, majd a képviselők vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel folytatták munkájukat. Ezek között szerepelt a Kuny Domokos Múzeum vagyonkezelésében lévő műtárgyakkal kapcsolatos döntés meghozatala. A tatai Görög-Római Szobormásolatok Kiállítás darabjait korábban már elszállították a zsinagógából, a szobrok új otthona a komáromi Csillagerőd lesz. A Szépművészeti Múzeum egykori gipszmásolat gyűjteménye mintegy 1000 művet foglalt magában, a múzeum földszinti csarnokait is ennek a másolatgyűjteménynek a befogadására tervezték, ám az 1920-as évektől kezdve a gipsz szobormásolatok egyre inkább háttérbe szorultak. Az 1970-es évek közepén a gyűjtemény egy része a Kuny Domokos Múzeum kezelésébe került, s a gipszekből 1977 októberében az erre a célra felújított és átalakított zsinagóga épületében nyílt kiállítás. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően hamarosan rendeződik a gipszgyűjtemény helyzete, a komáromi Csillagerőd átfogó megújításával egy új bemutatóhelyet kap a kiállítás, a felújított szobrokkal. A testületi ülésen a kiállítás darabjainak átadási leltáráról szavaztak.

A képviselők támogatták a Városi Tenisz Klub területhasználati kérelmét is, a tenisz ugyanis egyre népszerűbb Tatán, a klub pedig bővülni szeretne, mivel a Vaszary Iskolával együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek köszönhetően még több fiatalt bevonhatnak a teniszoktatásba.

A februári ülés hagyományosan beszámolókkal és képviselői kérdésekkel zárult. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan március utolsó szerdáján tartja.