A Kiss Hotelben találkoztak városunk legnagyobb adófizetői

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően Michl József polgármester meghívására idén is megrendezték a Kiss Hotelben Tata legnagyobb adózóinak fogadását, melyen a városunkban legtöbb adót fizető cégek vezetői találkoztak március 29-én.

 

Tata Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy a helyben működő vállalkozásokkal jó partneri kapcsolatot ápoljon, ezért az évente megrendezett találkozón a városvezetés is beszámol az aktuális fejlesztésekről, eredményekről és a mögöttünk álló pénzügyi évről.

 „Nagyon köszönöm minden tatai cégnek azt a munkát, amit az elmúlt esztendőben végeztek, és leginkább azért jár köszönet, mert sok ezer tatai családnak adnak kenyeret” –nyilatkozta az eseményen Michl József. A polgármester elmondta: - városunkban nagyságrendileg 1400 társas vállalkozás van, és közel 800 az egyéni vállalkozók száma. Iparűzési adóból kb:1,5 milliárd forint folyik be a város kasszájába, mindent összevetve pedig 2018-ban 2,2 milliárd forint volt a helyi adókból származó bevétel. Tatán jól látszik a fejlesztési kedv, sok építkezés, fejlesztés zajlik, melyek újabb munkahelyeket teremtenek. Ezek közül kiemelkedik a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. új beruházása, melyhez a magyar kormány 1,5 milliárd forintos támogatással járul hozzá egy stratégiai együttműködési megállapodás keretében, valamint a japán NHK Spring Hungary Kft. fejlesztése az ipari parkban – tette hozzá Michl József. A városvezető a találkozó résztvevőinek tartott beszámolójában szólt az önkormányzat feladat-ellátási és finanszírozási rendszeréről, a bevételek és kiadások idei tervezéséről, a jelenleg zajló beruházásokról és pályázatokról, valamint a helyi adóbefizetésekről.

Az eseményen Bencsik János országgyűlési képviselő is tájékoztatót tartott, kiemelve, hogy Tata különleges város, hiszen az itt működő vállalkozások száma meghaladja az országos átlagot, ami annak is köszönhető, hogy nagyon sok a családi vállalkozás. Bencsik János a helyszínen külön köszönetet mondott azoknak a tatai cégeknek, amelyek fejlesztéseiket a város beruházási terveivel összhangban valósítják meg.

A helyszínen oklevelek átadására is sor került, az elmúlt év eredményei alapján három cég kapott külön elismerést, melyeket Michl József adott át:

- a Taigetosz Kft. részére, a családi mikrovállalkozás 2018. évi üzleti sikereiért, melyekkel Tata gazdasági erejének erősítése mellett hozzájárult a város jelentős mértékű fejlődéséhez,

- a Güntner - Tata Hűtőtechnikai Kft., a legtöbb tatai családnak munkát adó vállalkozás részére, szintén tavalyi üzleti sikereiért, és a magyar kormány stratégiai együttműködő partnereként Tata gazdasági erejének erősítéséért, valamint

- a Derik Hungária Kft. részére, mely Tata adófizetőinek körében megnőtt szerepével a város biztonságának erősítése mellett jelentősen hozzájárult Tata   fejlődéséhez.

Az esemény jó alkalmat adott arra, hogy a tájékoztatókat követően a cégvezetők kötetlenebb formában is találkozhassanak, megosztva egymással tapasztalataikat, terveiket. A rendezvényen közreműködött Lőrincz Álmos, az Eötvös József Gimnázium diákja.