Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Általános tudnivalók az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-i választásáról

Áder János köztársasági elnök úr 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.

A SZAVAZÁS NAPJA:  2019. május 26., vasárnap

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

A NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti - a személyazonossága igazolását követően - az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.

A SZAVAZÁS HELYE

A tatai választópolgárok 24 szavazókörben adhatják le szavazatukat, melyeket a csatolt mellékletben megtekinthetnek. A szavazókörök jegyzékébe feltüntetésre kerültek az új utcanevek, így pl.: a 006. számú szavazókör kibővült a Harmónia utcával, a 024. számú szavazókör a Saustand utcával egészült ki.

A SZAVAZÁS

A névjegyzéken szereplő választópolgár személyesen szavazhat, a szavazóhelyiség címe a választópolgárnak küldött értesítőben szerepel.

Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, de nem Tatán, átjelentkezési kérelmet nyújthat be a Helyi Választási Irodához.

Ha a választópolgár külföldön tartózkodik a szavazás napján, kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékre.

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet.

A választópolgár a kérelmét benyújthatja személyesen vagy levélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 Tata, Kossuth tér 1.), illetve az interneten (www.valasztas.hu honlapon) ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden munkanapon 8.00 és 16.00 óra között áll a választópolgárok rendelkezésére.

A kérelmek papír alapú benyújtásához használandó formanyomtatványok rendelkezésre állnak a Helyi Választási Irodában, illetve letölthetők a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról, vagy Tata város honlapjáról (ww.tata.hu, Választás aloldal).

Felhívom a figyelmet, hogy a korábbi szabályozástól eltérően, a kérelem benyújtásának módja szerint, különböző határidőket állapít meg a jogszabály.

A Helyi Választási Iroda a kérelem elbírálásáról értesíti a választópolgárt, a személyesen megjelentek részére a döntést átadja, a levélben, vagy internetes úton érkezett kérelmek esetében a döntést megküldi a választópolgár lakcímére, illetve a kérelmező által megadott egyéb értesítési címre (tartózkodási hely, e-mail, fax.) 

Az átjelentkezési kérelem:

A választópolgár május 22-én (szerda) 16 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet.

A választópolgár – május 22-én (szerda) 16 óráig – kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett másik településen szavazhasson (azaz módosíthatja kérelmét).

A választópolgár

• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én (szerda) 16 óráig,

• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én (péntek)16 óráig

kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Ha a választópolgár a szavazás napján Tatán tartózkodik, de másik szavazókör területén, jogosult átjelentkezési kérelem benyújtására. Ez esetben a szavazás helyszíne a Tata, Bercsényi u. 7. szám alatti szavazókör lesz.

A külképviseleti névjegyzékre történő felvétel:

A választópolgár május 17-én (péntek) 16 óráig benyújtott kérelme alapján kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A választópolgár – május 17-én (péntek) 16 óráig – módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni.

A választópolgár május 22-én (szerda) 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Mozgóurnával történő szavazás

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:

- a Helyi Választási Irodához

• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én (szerda) 16 óráig,

• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én (péntek) 16 óráig,

• május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án (vasárnap) 12 óráig,

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, május 26-án (vasárnap), legkésőbb 12 óráig

• meghatalmazott útján,

• vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

A választópolgár május 24-én (péntek) 16 óráig kérheti, hogy

• a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy

• a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A mozgóurnát a választópolgár

• kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,

• ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre.

Új lehetőség a más településen mozgóurnával szavazni kívánó, de átjelentkezési kérelmet valamely okból be nem nyújtó választópolgároknak, hogy május 22-én (szerda) 16 óráig akkor is kérheti bármely település területén található bármely címre a mozgóurnát, ha előzőleg nem jelentkezett át. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni. A két kérelemről egyidejűleg dönt akár a választópolgár lakcíme szerint, akár a mozgóurnázás helye szerint illetékes Választási Iroda.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található.

Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta vissza május 24-én (péntek) 16 óráig, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!

A SZAVAZÁS MÓDJA

A szavazást megelőzően a választópolgárnak érvényes okmánnyal igazolnia kell személyazonosságát és személyi azonosítóját, vagy lakcímét.

A személyazonosság igazolására szolgáló okmányok:

- magyar személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

-  magyar útlevél (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

-  magyar vezetői engedély (jogosítvány),

- az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását.

A személyi azonosító igazolására szolgáló okmányok:

- lakcímkártya,

- hatósági bizonyítvány vagy

- személyazonosító jelről szóló igazolás.

A lakcím igazolására szolgáló okmányok:

-  lakcímkártya (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény),

- régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet,

-   lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el.

A választópolgárnak a személyazonosságát feltétlenül igazolnia kell, mely mellett a személyi azonosító, vagy a lakcíme közül már csak az egyiket kell igazolnia.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár az adatai ellenőrzését követően megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja a névjegyzéken.

A választópolgárok listára szavazhatnak. Szavazni a lista feletti vagy melletti körbe tollal írt, két egymás metsző vonallal (X vagy +) lehet.

A szavazólap kitöltésében a választópolgárt segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. A segítség nem irányulhat a szavazó befolyásolására.

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

Amennyiben bármely, a választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-617, 34/588-614 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.

 

                            Dr. Kórósi Emőke

jegyző

       HVI vezető