Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Kutak fennmaradásának engedélyezése

Ügyleírás:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre - az ásott és fúrt kutakra - a 41/2017. BM rendelet 2. melléklete szerint vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosított 29. § (7) pontja szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018.12.21-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A jegyző a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le.

Szükséges mellékletek, okiratok Kérelem és műszaki dokumentáció 2018. december 21. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezéséhez.
Határidők 21 nap
Egyéb fontos tudnivalók