Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Útkezelői nyilatkozat kiadása

Ügyleírás:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (továbbiakban: Kktv) 9. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról.

A Kktv 36. § (1) alapján a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges.

A Kktv 39. §  (1) alapján útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges

Szükséges mellékletek, okiratok:

19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti kérelem

A kérelem mellékletei:

  • az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban
  • a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 példányban,
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 példányban

(elektronikus ügyintézés esetén a fenti terveket 1 példányban kell csatolni)

Határidők: 21 nap
Egyéb fontos tudnivalók:

A közművek közutak területén, illetve azok térségében történő építéssel szemben támasztott alapvető útügyi követelmény, hogy e tevékenység a közutak állagát, a közúti közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közutak műszaki állapotát ne rontsák, a közutak fejlesztését ne akadályozzák. E követelmények érvényre juttatásának vizsgálata céljából az útügyi szervek számára – az adott közmű engedélyezésére jogosult hatóság részére készülő általános közmű terveken túlmenően –a közút érintettségével (megközelítésének mértékével, esetleges igénybevételével, felbontásával) arányos részletességű útügyi szaktervet kell készíteni.

A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás megadását a közutak igazgatásáról szóló, 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti dokumentációval kell kezdeményezni. A rendelet 6 § (1)-(3) és 7/A §. (1) bekezdése előírja, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás megadását fenti rendelet 3. sz. melléklete szerint kell előterjeszteni. A kérelem mellékletei (az útügyi szaktervek) a következők:

  • az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, műszaki leírás, bontásra, helyreállításra vonatkozó leírás),
  • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvénye, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve.

A kiviteli terv elbírálásához elengedhetetlen a megfelelő tartalmú útügyi szaktervek megléte.

Természetes személy ügyfeleink jogosultak az elektronikus úton történő ügyintézésre. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles ügyét elektronikus úton intézni.