Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez

Ügyleírás:

Annak a szociálisan rászorult személynek, aki alanyi jogon, illetve egyéb jogcímen nem részesül közgyógyellátásban, de gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, a polgármester egy éves időtartamra megállapítja a támogatást.

A megállapítható gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kifizetése évente négy alkalommal történik, a támogatás eseti összege

  • 20.000 Ft/hó igazolt gyógyszerköltségig 12.000,- Ft,
  • 20.000 Ft/hó feletti igazolt gyógyszerköltség esetén 18.000,- Ft.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Jogosultsági feltételek:

Támogatásra az a személy jogosult, akinek

  • a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 235%-át (66.975,- Ft), egyedül élő esetén annak 400%-át (114.000,- Ft), és
  • krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át (4.275 Ft),
  • és közgyógyellátásra nem jogosult.
Szükséges mellékletek/okiratok:
  • jövedelemigazolások
  • háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolás a havi rendszeres vényköteles gyógyszerek listájáról,
  • valamint a gyógyszertár igazolása ezen gyógyszerek költségéről.
Ügyintézés határideje és díja:

 8 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
  • a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,
  • Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Egyéb fontos tudnivalók: