Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Települési támogatás lakásfenntartási költségek viseléséhez

Ügyleírás:

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A következő kiadásokhoz nyújt:

 • a villanyáram díjához,
 • a víz- és a gázfogyasztás díjához,
 • a távhő-szolgáltatás díjához,
 • a csatornahasználat díjához,
 • a szemétszállítás díjához,
 • a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz,
 • a közös költséghez,
 • a tüzelőanyag költségeihez
 • lakhatáshoz

Formanyomtatvány kitöltésével igényelhető.

Támogatás mértéke:

 • ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 30.000,-Ft-ot: 5.000,-Ft/hó,
 • ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 30.000,- Ft-ot: 3.500,-Ft/hó.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Jogosultsági feltételek:

Jogosult az a személy:

 • a családjában az egy főr jutő jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (685.500,- Ft), egyedül élő esetén annak 400%-át (114.000,- Ft), és
 • a kérelmező lakásfenntartással kapcsolatos igazolt, teljesített rendszeres kiadásainak összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 15 %-át, és
 • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
 • vállalja, hogy együttműködik a Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával.
 • vállalja, hogy a Családsegítő Szolgálat erre irányuló javaslata esetén, a támogatás megállapítását követően, a szolgáltatónál kezdeményezi előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelését, és a támogatás időtartama alatt vállalja annak működtetését.
Szükséges mellékletek/okiratok:
 • közüzemi számlák befizetését igazoló bizonylatok másolata, bérleti szerződés
 • háztartás tagjainak jövedelmigazolása
 • vagyonnyilatkozat
Ügyintézés határideje és díja:

 8 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
 • a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,
 • Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Egyéb fontos tudnivalók:

(nem minősül vagyonnak az az ingatlan amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, illetve nem minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű).