Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Települési támogatás beteg hozzátartozó ápolásához

Ügyleírás:

A polgármester támogatást állapít meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és az elvégzett környezettanulmány alapján a körülmények azt indokolják.

A támogatás havi összege az ápolási díj költségvetési törvényben meghatározott alapösszegének 80 %-a (br. 23.600 Ft), melyből jogszabály alapján a nyugdíjjárulék összege levonásra kerül.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Jogosultsági feltételek:

Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben akkor állapítja meg a támogatást

  • ha az ápolást, gondozást végző személy ebből az okból nem tud munkát vállalni, ezért  munkából származó jövedelme nincs, valamint az ápolttal közös háztartásban nem él más ápolásra alkalmas hozzátartozó, és
  • ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén 200 %-át (57.000 Ft).
Szükséges mellékletek/okiratok:
  • jövedelemigazolások,
  • háziorvos által kiállított igazolás az ápolt személy tartós betegségéről.
Ügyintézés határideje és díja:

 8 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
  • a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,
  • Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Egyéb fontos tudnivalók:

Nem állapítható meg a támogatás azon személy részére, aki a törvény 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül.