Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás: A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.
Jogosultsági feltételek:

Rendkívüli települési támogatásra az a kérelmező jogosult,

 • akinek családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft),
 • egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), és
 • együttműködik a Családsegítő Szolgálattal,
 • továbbá vagyonnal nem rendelkezik.

Krízishelyzet esetén el lehet térni a jövedelemhatártól, és a Családsegítő Szolgálattal való együttműködési kötelezettségtől, ezen támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Krízistámogatást egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal lehet nyújtani.

Krízishelyzetnek minősülő rendkívüli élethelyzetnek tekinthető a rendelet alkalmazása szempontjából, akinek családjában

 • elemi kár bekövetkezése,
 • tartós, egy hónapot meghaladó kórházi kezelés, vagy egy hónapot meghaladó táppénzes állomány,
 • súlyos közlekedési baleset,
 • gyermekkel kapcsolatos rendkívüli kiadások (gyermek megtartásának, fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, ikergyermek születése, tartós betegséggel összefüggő többletkiadások),
 • vagyon elleni bűncselekmény,
 • tandíj, gyermekintézmény térítési díja,
 • év végi közüzemi költségek elszámolásakor jelentkező magas összegű hátralék-fizetési kötelezettség miatti többletkiadások viselésére a kérelmező nem képes, illetve ezek viselése létfenntartását átmenetileg súlyosan veszélyezteti.
Szükséges mellékletek/okiratok:
 • formanyomtatvány
 • jövedelemigazolás
 • krízishelyzet igazolása
Ügyintézés határideje és díja:

 8 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
 • a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,
 • Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Egyéb fontos tudnivalók: