Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és hátrányos helyzet esetén a szünidei gyermekétkeztetésnek,
 • természetbeni támogatásnak,
 • egyéb kedvezmények

Ha a jogosultság

 • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt (Erzsébet utalvány) 2018. évben gyermekenként 6000, Ft értékben, hátrányos helyzetű gyermekesetében  6500, Ft értékben
Jogosultsági feltételek:

A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg :

 • A nyugdíjminimum 130%-át, amely 2018. évben 38 475.-Ft,
 • A nyugdíjminimum 140%-át, amely 2017. évben 41 325.- Ft, ha
  • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A támogatás feltétele továbbá, hogy a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyona külön-külön nem haladja meg a nyugdíjminimum 20-szorosát (570 000.- Ft-ot), vagy együttes értékük a nyugdíjminimum 70-szeresét (1 995 000.- Ft-ot):

A támogatás időtartama:
a feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.

Szükséges mellékletek/okiratok:

Az igénylő adatlap ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya bemutatása szükséges.

A kérelemhez csatolni kell:
a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzés másolatát.

Ügyintézés határideje és díja:

 8 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
Egyéb fontos tudnivalók:

A jogosultsági feltételek vizsgálata során nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.