Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Hátrányos helyzet, Halmozottan Hátrányos Helyzet határozattal történő megállapítása

Ügyleírás: A gyermek szociális helyzete alapján kerül megállapításra (szülő/szülők/családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet/lakáskörülmény)
Szükséges mellékletek/okiratok:

Az igénylő adatlap ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya bemutatása szükséges.

A kérelemhez csatolni kell: alacsony iskolai végzettség igazolása nyilatkozattal, szülő/szülők/családbafogadó gyám foglalkoztatást helyettesítési támogatásban való részesülés, vagy a kérelem benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként  való nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, és a hivatal által elvégzett környezettanulmány (elégtelen lakókörnyezet).

Ügyintézés határideje és díja:

 8 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet.
Egyéb fontos tudnivalók: