Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

Ügyleírás:

A találó a talált dolgot, iratot a hatósághoz behozza és azt talált dologként leadja.

Az ügyintéző jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti a találó nevét, lakcímét, a találás körülményeit, különösen helyét és idejét, valamint a talált tárgy részletes leírását.

A találónak, személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog beszolgáltatásakor nyilatkoznia kell, hogy igényt tart-e a dologra.

Az olyan dolgot, amelynek átvételére jogosult személy nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított három hónapon át megőrzi. Ha a jogosult a fenti időtartamon belül nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni. Ha a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

Ügyintézés határideje és díja: Az ügyintézés határideje azonnali, az eljárás illetékmentes.
Alkalmazott jogszabályok:
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Egyéb fontos tudnivalók:

Illetékesség

A találás helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.