Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Címkezelési eljárás

Ügyleírás:

Házszám megállapítás:
A képviselő-testület, illetve jegyző által megállapított címek nyilvántartásba vétele, a bekövetkezett adatváltozások, adatjavítások nyilvántartáson történő átvezetése. Az eljárás a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal házszám megállapításával kapcsolatos értesítése, KEM. Kormányhivatal Tatai Járási Hivatalának ingatlan-nyilvántartási törvényen alapuló tájékoztatása, illetőleg az ügyfél erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével történő bejelentése alapján, hivatalból indul.
A házszám megállapítás az önkormányzati rendelet alapján a képviselő-testület jegyzőre átruházott hatáskör, hivatalból indult eljárás keretében történik, melynek ügyintézési határideje 60 nap. A határozat véglegessé válását követően a jegyző a központi jogszabály alapján megállapítja az adott ingatlan/lakás címét, melynek ügyintézési határideje 8 nap. Ezt követően a cím bejegyzésre/módosításra kerül a központi címnyilvántartó rendszerben, melyet a kormányhivatal földhivatali szerve átemel az ingatlan-nyilvántartási rendszerbe (tulajdoni lapra történő átvezetés).

Cím megállapítás:
Amennyiben a címkezelési eljárás házszámmódosítást, házszám megállapítást nem, csak további címelem kezelést igényel a jegyző - a  címmegállapító határozat véglegessé válását követően - a központi jogszabály alapján megállapítja az adott ingatlan/lakás címét, melynek ügyintézési határideje 8 nap. Ezt követően a cím bejegyzésre/módosításra kerül a központi címnyilvántartó rendszerben, melyet a kormányhivatal földhivatali szerve átemel az ingatlan-nyilvántartási rendszerbe (tulajdoni lapra történő átvezetés).
Lakcímváltozást érintő módosítás, illetve új cím keletkezése esetén a címet megállapító határozat véglegessé válását követően a lakcím bejelentését és új lakcímkártya igénylését a Tatai Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán lehet igényelni.

Ingatlan címéről hatósági bizonyítvány kiadása.
Az eljárás az ügyfél által előterjesztett kérelemre indul. A kérelemben meg kell jelölni: a kérelmező személyes adatait (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcíme), az igazolni kívánt tényt, adatot, állapotot.

Szükséges mellékletek/okiratok: Tulajdoni lap, házszám megállapító határozat; ajtó, bejárat megjelölés tekintetében a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslata (társasház esetén alapító okirat, szövetkezeti ház esetén alapszabály)
Ügyintézés határideje és díja:

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem előterjesztésétől számított 8 nap.

A hatósági bizonyítvány kiállítása ügyfelenként egy példányban 3.000.- Ft illetékköteles.

Minden további példány vonatkozásában a másolat elkészítéséért oldalanként 100.- Ft, annak hitelesítéséért oldalanként 100.- Ft, aláírásonként 500.- Ft illeték fizetendő.

Alkalmazott jogszabályok:
  • a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) Korm. rendelet
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Egyéb fontos tudnivalók: A bejelentést/kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőhöz lehet benyújtani.

Címkezelés