Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Lakcímrendezés (lakcímfiktiválás)

Ügyleírás:

Minden polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartás céljából. Be,- illetve kijelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén, ha a lakás tulajdonosa vagy bérlője észleli, hogy lakásában olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott, lakcímrendezési eljárást indíthat. Az eljárás célja a lakcímnyilvántartás adatainak pontosítása. A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg.

Eljárás menete:

A szállásadó kérelmet nyújt be, melyben igazolnia kell, hogy az ingatlanába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott és a lakást véglegesen, a visszatérés szándéka nélkül hagyta el. A tényállás tisztázása után a hatóság első fokon döntést hoz. Ha a hatóság az érvénytelenítés mellett dönt, akkor azonnal intézkedik arról, hogy a lakcímnyilvántartásba a lakcím mellé fiktív jelzés kerüljön.

Szükséges mellékletek/okiratok: Tulajdoni lap.
Ügyintézés határideje és díja:

8 nap.

Alkalmazott jogszabályok:
  • a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) Korm. rendelet
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Egyéb fontos tudnivalók: A bejelentést/kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőhöz lehet benyújtani.