Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Házassági név megváltoztatása

Ügyleírás: A házassági név az a név amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvben ( továbbiakban Ptk.) felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
Szükséges mellékletek/okiratok: A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Házassági anyakönyvi kivonat.
Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
Ügyintézés határideje és díja:

Tatai anyakönyvi eseménynél azonnal.
Amennyiben a házasságkötés nem Tatán történt, a kérelem továbbításra kerül a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőhöz.

Házassági névviselés módosításának illetéke: 3.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:
  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • 429/2017 (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
  • 174/2017 (VI.30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Egyéb fontos tudnivalók:

Illetékesség: A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Az okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodnia kell.