A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Általános tudnivalók az önkormányzati választásról

Áder János köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra tűzte ki a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi önkormányzati választásokat, így ezen a napon két választás lebonyolítására kerül sor.

A SZAVAZÁS NAPJA:  2019. október 13., vasárnap

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 

A NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti - a személyazonossága igazolását követően - az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.

A SZAVAZÁS HELYE

A tatai választópolgárok 24 szavazókörben adhatják le szavazatukat. A nemzetiségi választópolgárok is a lakcímük szerinti szavazókörben voksolhatnak.

A SZAVAZÁS

A névjegyzéken szereplő választópolgár személyesen szavazhat, a szavazóhelyiség címe a választópolgárnak küldött értesítőben szerepel.

A szavazást megelőzően a választópolgárnak érvényes okmánnyal igazolnia kell a személyazonosságát és a személyi azonosítóját, vagy a lakcímét.

A személyazonosság igazolására szolgáló okmányok:

- magyar személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

-  magyar útlevél (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

-  magyar vezetői engedély (jogosítvány),

- az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását.

A személyi azonosító igazolására szolgáló okmányok:

- lakcímkártya,

- hatósági bizonyítvány vagy

- személyazonosító jelről szóló igazolás.

A lakcím igazolására szolgáló okmányok:

-  lakcímkártya,

- régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet,

-  lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el.

A választópolgárnak a személyazonosságát feltétlenül igazolnia kell, mellette a személyi azonosítója, vagy a lakcíme közül már csak az egyiket kell igazolnia.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár az adatai ellenőrzését követően megkapja a lebélyegzett fehér színű szavazólapot és a fehér borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja a névjegyzéken.

A választópolgárok polgármesterre, egyéni választókerületi képviselő-jelöltre és megyei listára szavazhatnak. A háromféle, fehér színű szavazólapon szavazni a jelölt, vagy lista neve feletti vagy melletti körbe tollal írt, két egymás metsző vonallal (X vagy +) lehet.

A szavazólap kitöltésében a választópolgárt segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. A segítség nem irányulhat a szavazó befolyásolására.

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

Mozgóurnával történő szavazás

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. 

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:

- a Helyi Választási Irodához

• levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) október 9-én (szerda) 16 óráig,

• személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással a választások hivatalos honlapján október 11-én (péntek) 16 óráig,

• október 11-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással a választások hivatalos honlapján október 13-án (vasárnap) 12 óráig,

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, október 13-án (vasárnap), legkésőbb 12 óráig

• meghatalmazott útján,

• vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

A választópolgár október 11-én (péntek) 16 óráig kérheti, hogy

• a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy

• a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található.

Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta vissza október 11-én (péntek) 16 óráig, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!

Az átjelentkezési kérelem:

A 2019. június 26-án tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár október 9-én (szerda) 16 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet.

A választópolgár

• levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a választások hivatalos honlapján október 9-én (szerda) 16 óráig,

• személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással a választások hivatalos honlapján október 11-én (péntek)16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Kérelmek benyújtása

A választópolgár mozgóurna iránti, vagy átjelentkezési kérelmét benyújthatja személyesen vagy levélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 Tata, Kossuth tér 1.), illetve a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu honlapon) ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden munkanap 8.00 és 16.00 óra között áll a választópolgárok rendelkezésére.

A kérelmek papír alapú benyújtásához használandó formanyomtatványok rendelkezésre állnak a Helyi Választási Irodában, illetve letölthetők a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról, vagy Tata város honlapjáról (ww.tata.hu, Választás aloldal).

Felhívom a figyelmet, hogy a korábbi szabályozástól eltérően, a kérelem benyújtásának módja szerint, különböző határidőket állapít meg a jogszabály.

A Helyi Választási Iroda a kérelem elbírálásáról értesíti a választópolgárt, a személyesen megjelentek részére a döntést átadja, a levélben, vagy a választások hivatalos honlapján érkezett kérelmek esetében a döntést megküldi a választópolgár lakcímére, illetve a kérelmező által megadott egyéb értesítési címre (tartózkodási hely, e-mail, fax.) 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

A nemzetiségi önkormányzati választásokat a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki azon településeken ahol a 2011. évi népszámlálás alapján az egyes nemzetiséghez tartozó választópolgárok száma meghaladja a 25 főt.

Tata Városában a lengyel és a német települési nemzetiségi önkormányzati választás mellett a görög, a horvát, az örmény, a roma és a szlovák nemzetiségű választópolgároknak lesz lehetősége országos nemzetiségi önkormányzatra szavazni. A német, a roma és a szlovák nemzetiségű választópolgárok területi nemzetiségi önkormányzatra is szavazhatnak.

A 2014. évi szavazástól eltérően a választópolgárok szavazati jogukat a lakcímük szerinti szavazókörben gyakorolhatják. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár szavazhat, aki a szavazást megelőző 16. napig - 2019. szeptember 27-ig - kérte a nemzetiségi névjegyzékbe vételét a Helyi Választási Irodától.  

A szavazás során a nemzetiségi választópolgárokra az alábbiak vonatkoznak:

- a választópolgárnak a névjegyzék mellett a nemzetiségi önkormányzati választás névjegyzékét is alá kell írnia,

- ha a nemzetiségi választópolgár mozgóurnával kíván szavazni, a mozgóurnával szavazók jegyzékét két helyen kell aláírnia,

- a választópolgár az önkormányzati választás fehér szavazólapjai mellett átveszi a nemzetiségi választás zöld színű lebélyegezett szavazólapjait és a zöld borítékot is, melyre a bizottság ráírta a nemzetiség nevét,

- attól függően, hogy egyes nemzetiségek esetében került-e sor települési, területi és országos választás kiírására a választópolgár, egy, kettő vagy három zöld színű szavazólapot fog kapni az alábbiak szerint:

         - görög: 1 db szavazólap (országos nemzetiségi önkormányzati választás),

- horvát: 1 db szavazólap (országos nemzetiségi önkormányzati választás),

- lengyel: 2 db szavazólap (települési és országos nemzetiségi önkormányzati választás),

- német: 3 db szavazólap (települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás),

- örmény: 1 db szavazólap (országos nemzetiségi önkormányzati választás),

- roma: 2 db szavazólap (területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás),

- szlovák: 2 db szavazólap (területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás).

- a szavazást követően a választópolgár a fehér szavazólapokat a fehér borítékba, a zöld szavazólapokat a zöld borítékba teszi, majd a zöld borítékot lezárja (a nyitott zöld borítékban található szavazólapok érvénytelenek),

- kitöltés után a választópolgár a fehér szavazólapokat tartalmazó fehér borítékot és a zöld szavazólapokat tartalmazó lezárt zöld borítékot az urnába dobja.

Felhívom a nemzetiségi választópolgárok figyelmét a fehér és zöld szavazólapok, továbbá a fehér és zöld borítékok kezelésére. Érvénytelen a választópolgár szavazata, ha a zöld borítékot nem zárja le, ha a zöld szavazólapokat boríték nélkül dobja az urnába, ha a zöld szavazólapokat fehér borítékba teszi, illetve ha a fehér szavazólapokat zöld borítékba helyezi.

Amennyiben bármely, a választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy a 34/588-663, 34/588-615, 34/588-614 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.

                           Dr. Kórósi Emőke

jegyző

       HVI vezető