Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tata elnyerte az UNICEF Gyerekbarát Település díját

Tata Város Önkormányzata sikeresen szerepelt a települési önkormányzatok részére kiírt „UNICEF Gyerekbarát Település” pályázaton, és ezzel idén megnyerte a kitüntető címet, melyet november 20-án Budapesten vehetett át Michl József polgármester.

A pályázatot idén már 5. alkalommal hirdették meg, a pályázatok elbírálását egy szakértőkből, civil szervezetek képviselőiből álló Értékelő Bizottság végzi az UNICEF Magyarország koordinációja mellett. A világ 38 országában működő UNICEF Gyerekbarát Település program a Magyarországon 1991 óta hatályos, idén 30 éves ENSZ Gyermekjogi Egyezményen alapul, és kifejezetten az önkormányzatokat szólítja meg annak érdekében, hogy azok minél többet tegyenek a helyi gyermekekért. A program hivatalos felhívása szerint egy Gyerekbarát Település biztosítja, hogy minden helyben élő gyermek hozzáférhessen az alapvető egészségügyi, oktatási, szociális és lakhatást biztosító szolgáltatásokhoz; tiszta vizet ihasson, higiénikus és egészséges körülmények között élhessen; ne fenyegesse kizsákmányolás, bántalmazás és erőszak, biztonságban közlekedhessen települése utcáin, valamint életkorának megfelelően játszhasson, sportolhasson, szórakozhasson. A Gyerekbarát Településeken a részvétel szempontjai is kiemelt figyelmet kapnak, hogy minden gyermek és fiatal aktívan részt tudjon venni a helyi kulturális és közösségi életben, családi, kisközösségi és társadalmi eseményeken egyaránt. Mindezeken túl az igazán Gyerekbarát Településeken a fiatalok bevonása is biztosított, fontos, hogy esetleges problémáikkal meghallgatásra leljenek, hatással lehessenek a településüket érintő döntésekre és elmondhassák a véleményüket arról, hogy milyen környezetben szeretnének élni.

A tatai pályázat részletesen bemutatja többek között a városunkban működő, a gyermekek nevelését segítő és szolgáló intézményi hálózatot, a gyerekeknek szóló kötelező pénzbeli és természetbeni támogatásokon túli egyéb  önkormányzati támogatások rendszerét, a gyerekek számára biztosított  szabadidős lehetőségeket és sportos fejlesztéseket, a „Gyermekbarát Város” program intézkedéseit, a helyi diákönkormányzat működését, az ifjúságnak szóló városi programokat és jó gyakorlatokat. Az értékelő bizottság többek között kiemelte, hogy városunk külön figyelmet fordít a gyermekek korai fejlesztésére és a sajátos nevelési igényű gyerekekre, valamint biztosítja az akadálymentesítést a fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek számára egyaránt. Emellett értékelték, hogy jól működik a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer, a tehetséggondozás, és a fiatalok többféle ösztöndíjra is pályázhatnak. A díjátadón elhangzott, hogy a TAVIDÖK (Tata Város Diákönkormányzata) a városban élő 6-18 éves gyermekeket  képviselve a diákközösségek érdekeit szolgálja, ötleteit igyekszik megvalósítani, tagjai pedig jó példák arra, hogy bebizonyosodjon: az ifjúságra helyezett hangsúly sosem felesleges, hanem érték.

Az „UNICEF Gyerekbarát Település” elismerő cím adományozásával az alapító szándéka hozzájárulni az önkormányzatok gyermekjogokkal kapcsolatos attitűdjének megerősítéséhez, továbbá elismerni a gyermekek védelme és jogaik érvényesítése terén elért eddigi eredményeket, és támogatni a megvalósításra váró helyi szintű programokat.

Az UNICEF Magyarország idén is két települési önkormányzatnak, Jászboldogházának valamint Tatának ítélte a címet, melyet városunk nevében  Michl József polgármester, Kelemen Anna diákpolgármester valamint Györök Dóra és Bancia Alex diák-alpolgármesterek vettek át Mészáros Antóniától, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatójától. Michl József polgármester a díjátadón elmondta: - A gyermekek életében a legfontosabb dolog - amellett, hogy minden szeretetet megkapjanak - az, hogy a kötelességeikre is megtanítsuk őket, mert az élet teljességéhez szükséges tudásnak csak így lesznek birtokában. Ezáltal tudnak majd felnőve családot alapítani, gyermekeket nevelni. Tatán a gyerekeket szüleiken keresztül is támogatjuk, hiszen ha nekik jól segítünk, képesek lesznek arra, hogy jól működő családokat alapítsanak. A munkának, amelyet eddig is végeztünk, a legfontosabb üzenete az volt, hogy legyen minden szülőnek munkája, legyen mindenkinek tisztességes otthona, és a gyermekei olyan körülmények között nőhessenek fel, ahol testben, lélekben, szívben, szeretetben is erősödni tudnak. A városvezető hozzátette: - Köszönjük az UNICEF munkáját, valamint a magyar kormány és minden közösség, önkormányzat azon tevékenységét, amellyel a gyermekekért munkálkodik úgy, hogy Magyarország egy nagyszerű, egészséges, és ilyen értelemben is gazdag ország legyen.