A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A zenei nevelés új módszereiről egyeztettek a tatai óvodapedagógusok

A Liszt Ferenc Zeneakadémia szervezésében vettek részt négy tatai valamint a naszályi óvoda óvodapedagógusai az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 - "A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben - Művészetek által megvalósuló élményteli ének-zenei nevelés az óvodában" c. pilot programban. A képzés záróeseményét november 21-én rendezték Tatán, a Piarista Rendházban.

A program célja az óvodai ének-zenei nevelés megújítása és az új módszertan elsajátítása volt. Ezzel kapcsolatban Szijjné Mokánszki Natália a Tatai Bartók Béla Óvoda vezetője elmondta: - Az óvodapedagógusok egy továbbképzésen vettek részt, amely arról szólt, hogy milyen formában tudják megújítani az ének-zenei nevelést az óvodákban. A képzésbe idén májusban kapcsolódtak be, majd felvállalták, hogy az új módszereket a gyakorlatban is kipróbálják, beillesztve azokat a pedagógiai programjukba. Az óvodai zenei nevelés a mozgás mellett a  legfontosabb foglalkozás, és sok múlik az óvodapedagógusok ízlésén, dal és zeneválasztásain. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az új módszerekkel hatékonyabb az oktatás, ezért azok a jövőben beépülhetnek a mindennapokba - nyilatkozta az intézményvezető.

A Piarista Rendházba érkező óvodapedagógusokat a helyszínen Rigó Balázs köszöntötte. Tata alpolgármestere köszönetet mondott azért, hogy a napi gyermeknevelő munka nehéz feladatainak ellátásán túl a tatai szakemberek vállalták a részvételt a továbbképzésen. Rigó Balázs hozzátette: - Büszkeség Tata Város Önkormányzata számára, hogy óvodapedagógusaink a lehető legkorszerűbb ismeretekkel felvértezve látják el mindennapi feladataikat. A városunkban zajló oktató-nevelő munkát pedig mások is elismerik, szép példája ennek, hogy november 20-án az UNICEF, „Gyerekbarát település” díjban részesítette Tatát.

A zárórendezvényen a Liszt Ferenc Zeneakadémia által irányított EFOP pályázat keretében, az óvodai zenei nevelés gyakorlatát átértékelő és gazdagító művészeti komplexitás módszereit, új tanulási formáit mutatták be és egyeztettek az eddigi tapasztalatokról.