A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Idén először üléseztek a tatai képviselők

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 29-én szerdán tartotta az új esztendő első ülését a Városháza dísztermében. A képviselők ezúttal kilenc napirendi pontban tárgyaltak.

Az ülés napirend előtti felszólalással kezdődött. Kovács Attila képviselő arról,  az elmúlt napokban több internetes weboldalon is megjelent hírről kérdezte Michl József polgármestert, mely szerint a jövőben egy 5 csillagos szálloda épülhet az Öreg-tó partján. A városvezető ezzel kapcsolatban az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: - A miskolci Avalon Park tulajdonosai szálloda fejlesztést terveznek, új szállodájuk lehetséges helyszíneként pedig több Balaton parti település valamint Tata is szóba került. A tatai beruházás ötlete mindenképpen megfontolandó, hiszen ez igazolja az elmúlt évek helyi turisztikai fejlődését, és a komoly érdeklődést városunk iránt. Michl József hangsúlyozta:- Amennyiben a befektetők Tata mellett döntenek, az önkormányzat komoly feltételeket szab a beruházáshoz. Ilyen feltétel többek között, hogy az Öreg-tó továbbra is bárki számára, bármikor szabadon körbejárható maradjon, a szálloda gépkocsiforgalma ne terhelődjön a tatai belvárosi közlekedésre, valamint szükség lesz egy olyan városfejlesztési megállapodás megkötésére, amelyben városi területen való fejlesztést is vállal a beruházó. A polgármester hozzátette: - amennyiben a szállodaépítés megvalósul, azt több részletes egyeztetés fogja megelőzni, előtte azonban annak kell kiderülnie, hogy végül is Tatát választja-e a tulajdonos.

A képviselők munkájukat egy rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztéssel kezdték, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A napirendi pontot első olvasatban tárgyalták, a témáról a februári ülésen születik majd döntés. Pályázatok témakörében az általános, havi rendszerességű beszámoló mellett szavaztak pótfedezet biztosításáról a „Tata és Agostyán közötti kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához. Michl József elmondta, hogy az építkezés hamarosan megkezdődhet, az eddigi információk alapján ugyanis sikeres a közbeszerzés. A kerékpárút építésének költségéhez körülbelül 60 millió forintot kell még hozzátenni, melyet a város most megelőlegez, és közben benyújtanak egy kérelmet a magyar állam felé, hogy ennek az összegnek legalább a felével támogassák a fejlesztést. Az új kerékpárút a Haranglábtól egészen Agostyánig vezet majd, a Harangláb és a sorompó közötti szakaszon a már meglévő úton felfestéssel fogják jelölni, míg a sorompó és Agostyán között egy külön pályán, az úttól elkülönítve épül meg a kerékpárút a városrész bejáratáig.

A januári ülésen tárgyaltak a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodás 2020-as évre vonatkozó aktualizálásáról. Mivel a Városgazda közfeladatokat lát el, azért az önkormányzat bizonyos munkákat közvetlenül rendelhet meg tőle. A város által a cégnek nyújtott támogatási összeg két részből áll, az egyik működési támogatás, melyből a dolgozók bérét fedezik, a másik pedig a közcélú feladatok elvégzésére vonatkozó összeg, amelyből biztosítható a munkákhoz szükséges eszköz és anyagköltség. A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában szavazott a testület arról a beszámolóról, mely a Tata Települési Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról szól. A bizottság városunk épített, természeti és szellemi örökségének értékeit vizsgálja és gyűjti egybe, közülük számos bekerült már a Megyei Értéktárba is. A bizottságot Dinga László vezette, aki lemondott tisztségéről. Michl József megköszönve Dinga László eddigi munkáját elmondta, a jövőben is szeretnék a helyi értéktárat működtetni, ezért a képviselők Robozné Schőnfeld Zsuzsannát választották meg a bizottság új tagjának.

Január 29-én személyi kérdésekről is tárgyaltak a képviselők, akik először a Tatai Kertvárosi Óvoda intézményvezetői megbízásáról voksoltak. Tata polgármestere a témáról úgy nyilatkozott: - Gratulálok a Kertvárosi Óvoda közösségének és a szülőknek is, hiszen az intézmény a napokban nyerte el a Zöld Óvoda címet. Az elismerés szép igazolása az óvodában zajló magas szakmai színvonalú munkának, mely Petőné Sáradi Zsuzsanna vezetésével folyik. Az intézményvezető öt éve áll az óvoda élén, s mivel a törvény lehetővé teszi, hogy az első megpályázott vezetői ciklust követően automatikusan tovább végezze a munkáját, a képviselő-testület megerősítette feladatában és újabb öt évre kinevezte intézményvezetőnek.

Az ülés végén beszámoló hangzott el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Ebben a napirendi pontban esett szó többek között arról, hogy a tatai múzeumot két kéréssel keresték meg a várárok Hajdú utca felőli részére vonatkozóan. Egyrészt a Platán Étterem szeretné a várárok egy, az eddiginél nagyobb részét kibérelni a vendégházához kapcsolódóan, valamint a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. tervez a jövőben a helyszínre egy új halárusító helyet és halsütőt. Emellett szó volt arról is, hogy márciustól változás lesz a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal működésében, ugyanis az építésügyi hatósági feladatok átkerülnek a Kormányhivatalhoz illetve a Járási Hivatalhoz. Az áthelyezett iroda Tatán a tervek szerint az Új úton fog majd működni, de a változásról és az új ügyintézési helyszínről hamarosan sajtótájékoztatót fognak tartani.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülésére várhatóan február végén kerül majd sor.