Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázati felhívás

Tata Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Tata, 1879/18 hrsz.-ú ingatlanon – természetben Tata, Új út melletti terület - megépítésre kerülő piac épületének bérbeadás útján történő hasznosítására.

A bérleti díj minimális mértéke 800.000.-Ft + ÁFA/hó.

Általános pályázati feltételek:

Pályázni csak írásban, magyar nyelven lehet.

A pályázati dokumentáció megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele.

A pályázati dokumentáció 2020. március 2. napjától ügyfélfogadási időben vagy azon kívül előzetes bejelentkezés alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási irodáján bruttó 6.350 forintért csekken, vagy átutalás útján (számlaszám: 50440016-10016147., közlemény rovatba fel kell tüntetni: Pályázati dokumentáció piac) történő befizetése mellett vehető át (átutalás esetén az átutalási bizonylatot pályázó köteles a pályázati dokumentáció kiváltásakor bemutatni).

Az átvétel helye Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1., II. emelet 206. szoba.

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2020. március 20. 12:00 óra. A benyújtott pályázatokat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a márciusi rendes ülésén bírálja el.

További információ dr. Bakos Zsolt irodavezetőtől kérhető a 34/588-659-os, a 34/588-691-es telefonszámokon vagy a vagyongazd@tata.hu e-mail címen.