A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tájékoztatója

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel és a csatornahálózat és a szennyvízátemelők zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében az Északdunántúli Vízmű Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a szennyvízcsatorna megfelelő használatára fokozottabb figyelmet fordítsanak.

 

Kerüljék a textil alapú nedves - és a fertőtlenítő kendőknek, továbbá mindazon szilárd anyagoknak (egészségügyi betét stb.) a csatornahálózatba juttatását, melyek dugulást okozhatnak. A csatornahálózatra veszélyes anyagokat (olaj, zsír, benzin, állatoktól származó szerves hulladék) ne juttassanak a csatornába!

Kiemelten fontos ezen előírások betartása a házi szennyvíz beemelővel rendelkező ingatlanok esetében, mivel az ott üzemelő szivattyúk különösen érzékenyek a szilárd szennyeződésekre, szálas anyagokra.

Felhívják a felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem tartják be az előírt távolságot dolgozóiktól, illetve a munkavégzés helyének higiéniás körülményei nem megfelelőek, akkor jegyzőkönyv felvétele mellett munkatársaik megtagadhatják a munkavégzést.

A koronavírus-járványra való tekintettel a felhasználók és munkatársaik egészségének védelme, valamint a járvány további terjedésének megakadályozása érdekében az Északdunántúli Vízmű Zrt. ideiglenesen 2020. március 17-től, határozatlan időtartamra felfüggeszti a személyes ügyintézést ügyfélszolgálati irodáiban.

A társaságot az alábbi elérhetőségeken érhetik el:

- telefonos ügyfélkapcsolatukon keresztül a 06 80 555-222 telefonszámon

- weboldal (vízcenter) - https://vizcenter.hu/edv/

- e-mailben: ugyfelkapcsolat@edvrt.hu

- levélben a 2801 Tatabánya, Pf: 117 címen.

Az ÉDV Zrt. nem rendel el újabb korlátozást azon ügyfelei tekintetében, akiknek számlatartozás miatt az intézkedés bevezetése indokolt lenne. A vízmérők társaság általi leolvasását szüneteltetik, de továbbra is lehetőséget biztosítanak a vízmérőállás bejelentésére a fenti elérhetőségeken. Mérőállás bejelentés hiányában, illetve a határidő után beérkezett mérőállás közlés esetén, a számlázott mennyiséget, az előző 365 nap fogyasztásának átlagos mennyisége alapján állapítják meg.

A Vízmű felfüggeszti a bekötési vízmérők és mellékvízmérők cseréjének és plombálásának végrehajtását, szünetelteti a kivizsgálási és diagnosztikai tevékenységet. A már leegyeztetett időpontok pótlása tekintetében a későbbiek folyamán egyeztetnek az ügyfelekkel.