A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztatás kereskedelmi és vendéglátó üzletekben a veszélyhelyzet idején történő tartózkodás szabályairól

Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a járvány fokozatos terjedésével tovább szigorodtak a kereskedelmi és vendéglátó üzletekben történő vásárlás és tartózkodás szabályai. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Ez alól az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása képez kivételt.

 

 

A Kormányrendelet szerint a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen alapos indok többek között a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás, vagy a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás, továbbá a mezőgazdasági üzletben, a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás, a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás, az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, vagy a dohányboltban történő vásárlás. A Kormányrendeletben meghatározott üzletekben, az ott meghatározott esetekben – a Kormányrendeletben foglalt egyéb korlátozások figyelembevételével– lehetőség van a vásárlásra.

Tájékoztatom Önöket, hogy továbbra is érvényes az a szabály, mely szerint az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A kijárási korlátozás életbelépésével további, szigorú szabályok kerültek előírásra. Eszerint saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, és ezeken a helyeken az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag ők tartózkodhatnak.

A járvány további terjedésének megelőzése érdekében a kijárási korlátozásról szóló Kormányrendelet alapján mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt az előírást a kereskedelmi üzletekben való tartózkodás során is alkalmazni kell, melynek érvényesítése – az egyéb tartózkodásra vonatkozó szabályok érvényesítése mellett - a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Felhívom figyelmüket, hogy aki a kereskedelmi és vendéglátó üzletben való tartózkodásra, valamint a kijárási korlátozásra vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el. A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

Tájékoztatom továbbá tisztelt Ügyfeleinket, hogy továbbra is hatályosak azon előírások, melyek alapján veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül is folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezt a tevékenységet a nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja. Ennek során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható. Felhívom figyelmüket, e tevékenység végzése során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható és a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

A vásárlók és fogyasztók érdekében felhívom tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy kereskedelmi és vendéglátó tevékenységük végzése során a jogszabályok előírásait maradéktalanul tartsák be!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

                                                                       dr. Kórósi Emőke

                                                                                 jegyző