A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Bölcsődei beiratkozások Tatán

Májusban zajlanak a beiratkozások a következő nevelési évre a tatai bölcsődékben.

 

Beiratkozás a Csillagsziget Bölcsődébe

 

Értesítjük a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő szülőket, hogy a  Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/a) a 2020/21-es nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontja:

2020. május 04. – 15.

A korona-vírus járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek, a családok egészségének védelme érdekében bölcsődénkbe a beiratkozás a „Bölcsődei felvételi kérelem” kitöltésével és a bölcsődébe e-mailen való megküldésével lehetséges.

A „Bölcsődei felvételi kérelem” a mellékletből letölthető, melyet kitöltés után word dokumentumként vagy fotóként a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail címre kell visszaküldeni. A bölcsőde vezetője 2020. június 5-ig tájékoztatja a szülőket e-mail vagy levél formájában a felvételi kérelmek elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről.

Azon gyermek esetében, aki 2020. szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét, a szülőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a következő év augusztus 31-ig gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.  A felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától, 2020. szeptember 1-től folyamatosan történik.

A gyermek bölcsődei beszoktatása előtt két héttel szükséges az alábbiakban felsorolt iratok, igazolások bemutatása:

-A gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímkártyájának, a gyermek TAJ kártyájának bemutatása, 

-A gyermek születési anyakönyvi kivonata

-Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

-Gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv

-Munkáltatói igazolások (hány órában és mikortól fognak dolgozni a szülők)

-Nettó jövedelemigazolások, GYED, GYES, családi pótlék és minden egyéb jövedelemről

-Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a jogosultságot megállapító határozat 

-Sajátos nevelési igényű illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a jogosultságot megállapító SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

-Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás

További információ kérhető a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail címen vagy a 06-30-691-0021-es telefonszámon.  

 

Beiratkozás a Juniorka Bölcsődébe

 

A Juniorka Bölcsőde tájékoztatja a szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre a jelentkezés:

2020. május 04. – május 08. között zajlik.

A jelenleg kialakult helyzet miatt a jelentkezésre a www.juniorkabolcsode.hu weboldalon van lehetőségük a szülőknek. A jelentkezési lapot letöltve, ezt kitöltve és aláírva, beszkennelve vagy lefotózva kérik, hogy a bolcsode@juniorka-alapitvany.t-online.hu e-mail címre küldjék el. A jelentkezést követően a gyermek felvételéről a bölcsőde vezetője dönt. A bölcsőde vezetője a felvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó határozatát írásban közli a szülővel legkésőbb 2020. május 22 –ig.