A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Felhívás városi kitüntetések adományozására

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések 2020. évi adományozását kezdeményezzék:

  • a képviselő-testület tagjai,
  • a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
  • a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak és civil szervezetek.

 

Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

Tata Város Zsigmond Király Díja

-azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

Tata Város Mátyás Király Díja

 -azon magánszemélynek adományozható, aki a város közössége érdekében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport) kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

„Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozatban

-azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

Tata Város Díszpolgára cím

-azon magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.

A kezdeményező aláírásával ellátott javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet 2020. április 30. napjáig eljuttatni Tata Város Polgármestere részére postai úton, aláírással ellátva elektronikus úton -  polgarmester@tata.hu - vagy személyesen.

A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési csoportjánál vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (csatolt melléklet) – www.tata.hu .

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.

 

                                                                                                         Tatai Közös Önkormányzati Hivatal