Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tájékoztató Állami Főépítészi Eljárásról

A közelmúltban módosultak a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005 (XII.6) önkormányzati rendelet 4. mellékletének SZ-2/A 5.2, 5.4, 6.1 tervlapjai. A tatai 2155/40 hrsz.-ú telek oly módon helyezkedik el, hogy négy tervlap határán található, így annak helyrajzi száma az eredeti tervlapok egyikén sem szerepelt. Az érintett telek az eredeti szabályozás alapján, a telek hátsókert felőli 2155/39 hrsz-ú ingatlannal együtt LK-ÚH-Cs/O csoportházas besorolásban volt. A módosítások során az 5.4 tervlapra hibásan került föl a fenti telekre vonatkozó övezeti besorolás, így annak javítása vált szükségessé. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6.a) bekezdése kimondja, hogy:

„A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása

  • b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik;

Mivel az eljárás keretén belül rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása történik ezért állami főépítészi eljárás keretén belül javítjuk a hibás tervlapot, a csatolt 5.4 tervlap szerint.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020 (IV.22) kormányrendelet 3.§ alapján: „A helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, véleménynyilvánítást és az egyeztetést kizárólag elektronikus úton folytatja le.”

A fentiek alapján a javítással kapcsolatos észrevételüket, véleményüket 2020. május 14-ig várjuk a foepitesz@tata.hu címre.

A módosított tervlap és rendelet-tervezet a mellékletben olvasható.

CsatolmányMéret
PDF ikon hesz_javitas_merged.pdf891.11 KB