A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztatás a sportedzések során betartandó járványügyi megelőző szabályokról

A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) kormányrendelet alapján 1. § (1) Magyarország egész területén:

a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,

b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett,

azaz minden fajta sporttevékenység végezhető függetlenül annak helyszínétől, és formájától.

 

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozását szolgáló járványügyi szabályok -­ melyek betartására minden tevékenység, így természetesen a sporttevékenység során is kiemelt figyelmet kell fordítani - a következők:

Egészséges sportoló és edző

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az edzéseken, sportfoglalkozásokon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző sportoló illetve edző vehet részt. Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a sportedzésen résztvevők figyelmét, melyről szükség esetén írásos nyilatkozat is bekérhető a résztvevőktől. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi járványban a 65 év felettiek és a krónikus betegségben szenvedők (daganatos megbetegedések, szív-érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, anyagcsere betegségek, cukorbetegség) a leginkább veszélyeztettek, ezért nem javasolják, hogy az edzések ezen csoportba tartozó edzők, sportolók részvételével kerüljenek megszervezésre.

Személyi higiénia betartása

Az edzések során (edzés előtt és azt követően) is különös figyelemmel kell lenni a személyi higiénia betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. Emellett szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papír zsebkendő használata, annak hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés, tüsszentés). Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust (kézfogás, érintések, pacsi, puszi, stb.), valamint a saját arc, szem, száj érintését is. Nagyon fontos a fentiek tudatosítása az edzésen résztvevőkben.

Fertőtlenítés   

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében az edzések előtt és után minden esetben fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges az edzésre szolgáló termekben, a folyosókon és a szociális helységekben, öltözőkben. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel, megfelelő gyakorisággal és alapossággal fertőtlenítésre kerüljenek. A takarítást végző dolgozók részére védőeszközök biztosítása szükséges. A szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, annak folyamatos utántöltése és a használatára történő figyelemfelhívás.

Távolságtartás, csoportosulás kerülése

Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, nagyon fontos a közvetlen (szoros) kontaktusok számának csökkentése, melynek érdekében úgy kell az edzéseket megszervezni, hogy a lehetőségekhez mérten minél kisebb legyen az azonos időben egy légtérben tartózkodók száma. A szoros kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos edzéseket. Az edzések során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására. Az edzéseket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy helyszínen. Az edzések során alapvetően a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni, ezért az edzés olyan erősítő, technikai, gyorsaságfejlesztő, állóképesség és koordinációs képesség fejlesztését célzó gyakorlatokra irányuljon, amelyek során a sportolók lehetőség szerint nem érnek egymáshoz. A testi kontaktussal járó sportok (birkózás, judo, stb.) esetén javasolt az állandó edzőpartnerrel történő edzés. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban illetve az öltözőkben, ezért javasolják, hogy a kiscsoportos edzéseket időben eltolva úgy szervezzék meg, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. Az edzés helyszínét a sportolóknak az edzés végén a lehető leghamarabb el kell hagyniuk.

Szellőztetés

Amennyiben megoldható javasolt előnyben részesíteni a szabadtéri edzéseket.  Zárt térben történő edzések esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelten figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek függvényében.

Eszközhasználat

Az edzések során használt sporteszközök felületének rendszeres, edzések közötti fertőtlenítése rendkívül fontos. A közös sporteszközt használó sportolók figyelmét pedig fel kell hívni az egyéni személyi higiénia kiemelt fontosságára, ezen belül is az arc érintésének kerülésére edzés alatt, valamint az edzés utáni alapos szappanos kézmosásra vagy alkoholos fertőtlenítésre. Amennyiben lehetőség van rá, javasolható az edzés alatti kézfertőtlenítés is. Amennyiben az adott sportág vonatkozásában megoldható, úgy előnyben kell részesíteni a saját sporteszköz használatát. Az edzések alatti folyadékpótlást mindenki saját használatú kulacsból, palackból biztosítsa, azokat egymással ne osszák meg.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ kéri a sporttevékenységek szervezőit, hogy a járvány terjedésének megakadályozását szolgáló, fentiekben részletezett megelőző szabályokat adaptálják az adott sporttevékenység lehetőségeihez, majd készítsenek belőle belső szabályzókat (protokollokat) és gondoskodjanak arról, hogy az azokban foglaltak a lehető legszigorúbban betartásra kerüljenek.  

(Forrás: https://www.nnk.gov.hu)